Psallentes Machaut Overkill 2013

[NL] Psallentes Gregoriaans & Polyfonie heeft de afgelopen week opzettelijk een Machaut ‘overkill’ situatie veroorzaakt, waarvoor we ons niet verontschuldigen. Niet minder dan 25 YouTube filmpjes werden op je losgelaten, telkens met onze uitvoering van de Ite missa est uit Machaut’s beroemde mis. Zoals inmiddels wellicht goed duidelijk is, zijn er vijf bronnen overgeleverd waarin de mis te vinden is. Elk van die bronnen is makkelijk op het internet te consulteren (één via diamm.co.uk, de vier andere via gallica.bnf.fr). Nu kun je via onze afspeellijst (hieronder) in 34 minuten en 6 seconden de vijfentwintig versies beluisteren en bekijken. Auditief steeds hetzelfde, maar visueel worden systematisch de vijf bronnen afgegaan in één overzichtsfilmpje en telkens één filmpje per stem. Zo heb je na een goed half uur niet alleen het Ite missa est grondig gememoriseerd, maar heb je ook nog eens uit de eerste hand een praktische ervaring opgedaan met het lezen van laatmiddeleeuwse muziekpartituren in mensurale notatie. Proficiat!

[ENG] In the past week, Psallentes Plainchant & Polyphony has deliberately caused a Machaut overkill situation, for which we do not apologize. No less than 25 YouTube movies were released, all of them with our performance of the Ite missa est from Machaut’s Mass. Since there are five sources for Machaut’s Mass, and since all of them are manuscript-wise available on the internet, we have presented you the possibility of multiple listenings of the Ite missa est, while viewing the minutest manuscript-details. Enjoying the whole of the project will take you exactly 34 minutes and 6 seconds (enjoy our playlist above). After that, you will not only know the Ite missa est by heart, you will also have gained practical experience in reading late medieval manuscript scores in mensural notation. Congratulations!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: