Albapopulus en de gouden minuut: Cosmography of Polyphony

EPSON MFP image

Beste María, Hester en Petri

Jullie album ‘Cosmography of Polyphony’ is prachtig. Ik heb het al een tijdje, beluisterde al een en ander, vaak van op afstand, niet altijd geconcentreerd. Vandaag deed ik een integrale hoofdtelefoonbeluistering. Ik ben zeer enthousiast! Wat een mooie staalkaart van jullie ensemble — dat was ook de bedoeling, heb ik begrepen.

Zowel in de verklanking van vocale polyfonie, instrumentale ensemblemuziek als de klaviermuziek van de Renaissance laten jullie een waar meesterschap zien. Echt ontroerend mooi, er spreekt zoveel liefde en devotie uit. Liefde en devotie voor jullie instrument, de (in sommige kringen nog steeds ondergewaardeerde) blokfluit; en ook grote liefde voor het samenspelen, naast het samenzingen wellicht van het mooiste wat een mens kan doen. Wat een kamermuziek maken jullie!

Bij het beluisteren van een album ben ik vaak op zoek naar die ultieme track, de track die ik een tijdlang op ‘repeat’ wil hebben. Dat blijkt in Cosmography of Polyphony moeilijk — ik wil de hele cd wel op ‘repeat’. Dan moet ik dus voor mijn persoonlijke smaak gaan, en dan valt bijvoorbeeld Gesualdo af. Prima componist hoor, en jullie voeren zijn madrigaal uitstekend uit, maar voor mij is zijn stijl een beetje te doorwrocht, te pathetisch (alhoewel de dramatische stilte op 2:15 wel zeer effectief is). Nee geef mij dan maar Ockeghem en Gombert, en zeker Brumel. Wat je daar met zijn Tandernac doet krijgt bij deze de prijs van de ‘gouden minuut’: tussen 1:20 en 2:20, dat zet ik op ‘herhaal’.

Nog dit. Ik schrijf dit briefje vanuit Leuven, waar ik woon op ongeveer één kilometer van waar Petrus Phalesius vermoedelijk zijn boekhandel had. Wat je in dat trio van Phalesius-stukken doet is geweldig: virtuositeit met de teugels stevig in handen, weelde en rijkdom. En wat een risico’s nemen jullie.  Zijn jullie crash test dummies, of leven jullie graag gevaarlijk?

In bewondering en trouwe verkleefdheid

Albapopulus, aka Hendrik Elie Vanden Abeele

EPSON MFP image

Psallentes nominatie Klara ensemble van het jaar

Psallentes nominatie Ensemble van het jaar Klara

Binnenkort worden voor de achtste keer De Klara’s uitgereikt, de muziekprijzen voor al wie zich in 2017 in de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek heeft laten opmerken. De jury nomineerde Psallentes als ensemble van het jaar, samen met Het Collectief en Vox Luminis. De plechtige uitreiking door cultuurminister Sven Gatz vindt plaats tijdens het Klarafestival op woensdag 14 maart 2018 in Flagey.

Wij bij Psallentes zijn natuurlijk blij en vereerd met deze blijk van waardering. Wie het uiteindelijk wordt zullen we op 14 maart wel merken. Uiteraard zou het fijn zijn dat de eer ons toekomt, maar onze twee collega’s verdienen het net zozeer, misschien zelfs meer: naar het traject van Vox Luminis van de afgelopen jaren kijken we met grote bewondering, en omdat we met Het Collectief een prachtig samenwerkingsproject hebben (‘The Road of Excess leads to the Palace of Wisdom‘) en omdat we weten dat ‘de boer op gaan’ met hedendaagse muziek niet vanzelfsprekend is, mag Het Collectief zeker (opnieuw) beloond worden. We stellen dus een compromis voor: de ex aequo!

Het is gepast hier alle medewerkers van Psallentes te danken en geluk te wensen. Zangers en zangeressen, medewerkster Sarah Abrams, boekhoudster Viviane Spilliaert, de Raad van Bestuur. Ook de subsidiërende overheid verdient een ‘dikke merci’. En natuurlijk onze trouwe schare enthousiaste volgers. Geen Psallentes zonder melomanen!

Hendrik Vanden Abeele, 16 februari 2018

Foto Wouter Van Vaerenbergh, 2018

Roffel roffel

Psallentes Leuk Nieuwsje 2018

Goeiemorgen! Psallentes heeft later vandaag een leuk nieuwsje aan te kondigen. We houden de spanning er nog even in, dramatisch ondersteund door geniepig tromgeroffel.

 

Koude douche op woensdag

Psallentes The Royal Wind Music 2018 Opname drilboor AMUZ

Het kan niet altijd even goed gaan: de derde dag van onze cd-opname voor het ‘To Memling’ project Gratia plena, in samenwerking met The Royal Wind Music, is min of meer in het water gevallen. De anders zo prachtig stille ruimte werd veelvuldig vervuld van drilboorgeluiden. Dan denk je eerst nog dat je tussen twee salvo’s in nog wel een streepje muziek kunt opnemen, maar dat gaat al gauw frustreren. Daarmee is de afwerking van dit project uitgesteld — maar niet voor lang! We hebben twee en een halve mooie dagen te Antwerpen beleefd, en dat smaakt nu (noodgedwongen) naar meer.

Warmte op een koude dinsdag

Gratia Plena with The Royal Wind Music and Psallentes 2018 Recording

Tja, weer een niet zo schitterende foto, maar wel van een mooi moment: de leden van The Royal Wind Music, waarmee we dezer dagen een cd opnemen, komen even checken of Harry De Winde (links) hun prestatie netjes op de harde schijf gaat krijgen. Met verder van links naar rechts: Margarida Sampaio, Juho Myllylä, Francesca Clements, Hester Groenleer, María Martinez Ayerza, Anna Stegmann, Marco Magalhães, Verena Barie en Petri Arvo. Het ging er vrolijk èn efficiënt aan toe.

Foto Hendrik Elie Vanden Abeele, 13 februari 2018

Warmte op een koude maandag

Psallentes en The Royal Wind Music 2018 AMUZ CD

Met de blokfluit-wizards van The Royal Wind Music een heerlijke dag beleefd te AMUZ (Antwerpen) waar we muziek van Compère, Obrecht en Mouton opnamen. Zes zangeressen en negen blokfluitisten, een wonderlijke bezetting. Troost en warmte op een koude maandag. Morgen en overmorgen gaan we verder — dit wordt echt een schoontje.

Foto Hendrik Elie Vanden Abeele, 12 februari 2018 (sorry, er was weinig licht in dat hoekje, dus de foto is niet zo precies — het zingen en spelen klonk beter dan deze foto eruitziet)

Zingen en blazen

Psallentes and Royal Wind Music 2018 Rehearsal Hendrik Vanden Abeele

Lekker gerepeteerd vandaag met zes zangeressen van Psallentes en zeven blokfluitisten (binnenkort negen) van The Royal Wind Music. Met muziek van ondermeer Mouton, Compère, Obrecht en Desprez. Binnen enige tijd op cd, en daarna (misschien) op tournee. Hé dat rijmt.

Met van links naar boven en van rechts naar beneden en terug María Martinez Ayerza, Elisabeth Colson, Petri Arvo, Kerlijne Van Nevel, Anna Stegmann (niet op de foto), Marco Magalhães, Veerle Van Roosbroeck, Juho Myllylä, Lisa De Rijcke, Francesca Clements, Verena Barie, Barbara Somers, Lieselot De Wilde, Margarida Sampaio en Hester Groenleer (niet op de foto).

Foto Hendrik Elie Vanden Abeele, Heverlee, 9 februari 2018

Me Too

I, too, have a story of abuse to tell. Since 2007, I have been emotionally abused by bosses and staff at the Lemmens Institute of music and drama in Leuven, now part of the LUCA School of Arts, the arts faculty of Leuven University. All the classics from the handbook on the abuse of power are there: lying, manipulating and isolating, threatening and intimidating, and placing the blame for what is happening on the victim himself.

For eleven years, I have been denouncing this undeserved and unfair treatment. I have called the perpetrators themselves to account frequently and in all kinds of ways – always without any result. I have told my story to various people and bodies both inside and outside the institution but this, too, never led to the desired result: recovery, atonement, some slight degree of justice.

For years this made me feel bad every hour of the day. I experienced long periods of severe depression, with feelings of failure, guilt, anxiety, frustration, bitterness and anger that I was unable to shake off. For extended periods I was unfit for work, although I carried on as well as I could with my freelance work, mainly for the Psallentes ensemble. (These activities earn me income that I cannot do without and I also have a responsibility as an employer). Since 2010, I have been receiving intensive support from a therapist.

I often find support and understanding from friends and colleagues but unfortunately there are also many who prefer to look away when they notice that you are involved in a fight with the gods. So dozens of my friendships and work relations have been disrupted or destroyed. And I am no longer able to enter the workplace itself – too much trauma.

You see people think – or they literally say to you – that there are two sides to every story, that there is no smoke without fire. That’s true: I have the fire of commitment, of involvement, of insight into how an organisation is malfunctioning, of annoyance about decisions that have not been thought through, of indignation about wrongs. I was naive and stupid enough not to lower myself to become a yes-man, but on the contrary to offer resistance. I could have expected somewhat that I could be in for a rude awakening, but I did not at all foresee the slyness and treachery that went with this.

It is no coincidence that I began this message with the words Me Too. Under this painful name, countless disconcerting stories have come to our knowledge recently about sexual abuse. Prior to that, we also had terrible accounts of child abuse. I think it is now high time for a new hashtag, again with a theme, so that stories about classic abuse of power can come to light as well. This sort of abuse, although not physical, often also has very serious consequences.

I believe that a new style of exercising power is needed, or rather a new way of cooperating, with shared responsibility, with far fewer intermediate levels, with far fewer committees and meetings, with reductions in scale, with fast rotating leadership. All things that could start us on the way to that which many of us urgently need: a friendly, open, pleasant, satisfying work environment.

Hendrik Elie Vanden Abeele, 5 February 2018

Ook ik

Ook ik heb een verhaal van misbruik te vertellen. Sinds 2007 word ik emotioneel misbruikt door bazen en stafleden van het Lemmensinstituut te Leuven, nu een onderdeel van LUCA School of Arts, de kunstenfaculteit van de Leuvense universiteit. Alle klassiekers uit het handboek machtsmisbruik komen daarbij aan bod: liegen, manipuleren en isoleren, bedreigen en intimideren, en het leggen van de schuld voor wat er gebeurt bij het slachtoffer zelf.

Elf jaar lang al klaag ik deze onterechte en onrechtvaardige behandeling aan. De daders zelf heb ik veelvuldig en in alle toonaarden ter verantwoording geroepen — steeds zonder resultaat. Ik deed mijn verhaal bij verschillende personen en instanties binnen en buiten de instelling, maar ook dit leidde nooit tot het verlangde resultaat: herstel, eerherstel, een minimum aan gerechtheid.

Jarenlang ben ik hierom elk uur van de dag kwaad geweest. Ik kende langdurige periodes van zware depressie, met niet af te schudden gevoelens van mislukking, schuld, angst, frustratie, bitterheid en woede. Ik was langdurig werkonbekwaam, al zette ik altijd zo goed mogelijk door met mijn freelance-werk, voornamelijk voor het ensemble Psallentes. (Uit die activiteiten heb ik inkomsten die ik niet kan missen, en ik heb er ook een verantwoordelijkheid als werkgever.) Sinds 2010 word ik intensief begeleid door een therapeute.

Bij vrienden en collega’s vind ik vaak steun en begrip, al zijn er helaas ook velen die liever wegkijken als ze merken dat je een gevecht aangaat met de goden. Zo zijn tientallen van mijn vriendschaps- en werkrelaties verstoord of verbroken. En de werkplek zelf kan ik niet meer betreden — te veel trauma.

Je ziet mensen denken — of ze zeggen het je letterlijk — dat er aan een verhaal altijd twee kanten zijn, dat er geen rook is zonder vuur. Dat is zo: ik heb het vuur van het engagement, van betrokkenheid, van inzicht in hoe een organisatie vierkant draait, van ergernis om ondoordachte beslissingen, van verontwaardiging over mistoestanden. Ik ben zo naïef en zo dom geweest mijzelf niet tot ja-knikker te verlagen, maar integendeel weerwerk te bieden. Dat ik daarbij het deksel op de neus kon krijgen had ik nog enigszins kunnen verwachten, maar op de leepheid en het verraad waarmee dat gepaard ging was ik helemaal niet voorzien.

Niet zomaar ben ik dit bericht begonnen met de woorden ‘ook ik’ — Me Too. Onder die pijnlijke noemer zijn ons de laatste tijd talloze ontstellende verhalen ter ore gekomen over seksueel misbruik. Eerder hadden we ook de verschrikkelijke getuigenissen over kindermisbruik. Ik vind dat het nu hoog tijd wordt voor een nieuwe hashtag, weer een volgend thema, waarmee ook verhalen over klassiek machtsmisbruik het daglicht zouden zien. Dat soort misbruik, al is het niet van fysieke aard, heeft ook zeer ernstige gevolgen.

Ik vind dat er een nieuwe stijl van machtsgebruik moet ontstaan, of liever een nieuwe manier van samenwerken, met gedeelde verantwoordelijkheid, met veel minder tussenkaders, met veel minder commissies en vergaderingen, met schaalverkleining, met snel roterend leiderschap. Allemaal dingen die ons op weg kunnen zetten naar datgene waar velen onder ons dringend behoefte aan hebben: een vriendelijke, open, aangename, voldoening schenkende werkomgeving.

Hendrik Elie Vanden Abeele, 5 februari 2018

2018

Hendrik Vanden Abeele Te Voet in de Stad op Psallentes 2018

Zopas is de voorlopige lijst van activiteiten van Psallentes in 2018 op deze site gepost (zie hierboven, onder ‘Events 2018’). Zoals gebruikelijk is het een behoorlijk lange en zeer diverse lijst geworden. Er moge uit blijken en er wordt mee getoond dat Psallentes op verschillende manieren een buitenbeentje is: een klein ensemble met grootse plannen, geen grote subsidie-slokop, een slank kantoor, een flexibele werking, wisselende bezettingen (hoewel met vaste kernen), veel partnerschappen, en altijd meerdere nieuwe projecten tegelijk. Wat dit laatste betreft: Psallentes bestaat sinds 2000, en sinds die tijd hebben we al 180 (honderd-tachtig) verschillende projecten gerealiseerd. Dat is een gemiddelde van tien nieuwe projecten per jaar.

Maar eigen lof stinkt, en voor de stank ondraaglijk wordt, gaan we gezwind over tot een bescheiden en licht becommentarieerde oplijsting van wat er in 2018 zoal op de agenda staat. Meer details dus via ‘Events 2018’ en/of via berichten die hier nog zullen verschijnen.

We openden het jaar met enkele foto-shoots en film-shoots. Van het eerste staan hier en daar al wat vruchten te kijk, van het tweede zie je binnenkort het resultaat wel.

Intussen is ook de Amarant-reeks rond de muziek van de Renaissance van start gegaan (Gent en Antwerpen), gegeven door Hendrik Vanden Abeele (tien sessies tussen januari en eind maart, inschrijving in principe gesloten maar je kan altijd eens gaan pleiten bij Amarant).

Op 10 januari waren we te gast op de Nederlandse televisie VPRO. Hierboven onder de topic ‘video’ kun je een en ander opnieuw bekijken. Het hele programma, inclusief een interview met Hendrik Vanden Abeele, is hier te herbekijken.

Op dit eigenste ogenblik doen we druk met de laatste voorbereidingen voor een nieuwe cd, deze keer in partnerschap met het Nederlandse blokfluitgezelschap The Royal Wind Music. Dit moet de eerste aflevering worden van een project — waarover later meer — dat actief kijkt naar het hele oeuvre van Hans Memling en bedenkt wat voor muziek we daarbij willen horen.

Op 8 maart zullen we vervolgens te Ruisbroek een concert ‘Sanc van Minnen’ presenteren, dat niet alleen (zoals de versie van vorig jaar) rond Hadewijch zal gebouwd zijn, maar ook aandacht schenkt aan de, jawel, te Ruisbroek geboren Jan Ruusbroec. Van hem is geen muziek bekend, en eigenlijk ook niet zo veel zingbare tekst, maar we zijn wel de uitdaging aangegaan om hem een passend eerbetoon te geven. Opgelet: het concert begint om 19u.

In april en mei werken we direct al aan de tweede aflevering van het ‘To Memling’ project, met een opname en een reeks concerten rond de Missa de Sancto Martino van Jacob Obrecht. De Alamire Foundation is zo vriendelijk geweest ons het lenen van hun gotisch orgel toe te staan, en dat wordt bespeeld door Bart Jacobs (die naam komt zo dadelijk nog terug). Er zijn concerten in Ronse (20 april), Leuven (8 mei), Brugge (11 mei) en Gent (20 juni). Over deze topic (Obrecht en zijn broodje Martino) geeft Hendrik Vanden Abeele op 7 mei te Brugge ook een dagcursus, in samenwerking met Davidsfonds èn Amarant, overigens live geïllustreerd door leden van Psallentes.

De erfgoeddag 22 april wordt gekleurd door een reeks lecture-performances slash workshops (haha, zo veel Engels!) rond de Dendermonde codex en de muziek van Hildegard von Bingen die daarin te vinden is. Op 31 mei gaan we overigens ook Hildegard zingen, waarschijnlijk in de Begijnhofkerk te Leuven — to be confirmed. Nog te bepalen, zeggen ze dan in het Nederlands.

Op 12 mei zijn we opnieuw te gast op het Gregoriaans Festival van Watou (dat is te Watou, inderdaad), waar we tweederden van het Salzinnes Saints project presenteren, met gregoriaans uit het Salzinnes antifonarium, aangevuld met polyfone streepjes (of streepjes polyfonie) van Jacob Clemens.

De zomer heeft voor Psallentes drie zeer verschillende premières in petto.

Ten eerste gaan we op 10 juli een dialoog aan met Bart Jacobs in de Brusselse kathedraal. Daar is ook een cd-plan aan verbonden, maar het is nog niet zeker of we dat in de zomer gaan doen. Ten tweede werken we op 10 augustus samen met An Pierlé op het MA-festival te Brugge. We gaan er elkaar bevragen over de figuur Hadewijch. Dat wordt leuk, daar in de Walburgakerk, ‘s avonds laat. En ten derde zijn we tot onze vreugde opnieuw te gast op Laus Polyphoniae (21 augustus, maar opgelet: deze keer is het geen laatavondconcert, maar een middagconcert om 13u!). Dit laatste project wordt iets bijzonders — meer gaan we nog niet zeggen. Op 22 augustus gaan we een deeltje van dit programma herhalen in de Kapellekerk Brussel, in samenwerking met onze goede vriend Arnaud Van de Cauter.

Na de zomer zijn er een paar nog niet helemaal vastgelegde activiteiten, zoals een Salzinnes Saints in Namen, en twee afleveringen van La Fête-Dieu in Leuven en Turnhout.

Wat wel al vastligt is enerzijds opnieuw een Canadese trip in september (deze keer naar de Westkust), een dubbele performance van Arvo Pärt’s And One of the Pharisees in Leuven op 10 oktober, en een Hours of Hildegard voorstelling in Bekegem op 28 oktober te Bekegem (logisch).

Bovenop dit alles worden nog releases verwacht van verschillende nieuwe cd’s. Sommige daarvan liggen al een tijdje te wachten, zoals de Llibre Vermell de Montserrat met Zefiro Torna (zo goed als klaar, nog even geduld!), de Sacrosancta Walburga en de Mater Dolorosa. Als het goed is komt daar nog een niet-commerciële dvd van het project Liquescens bij (zeer lang verwacht, niet vergeten) en dan dus de twee eerste afleveringen van To Memling (zie hierboven). Een derde aflevering van het Memling-project is ook nog voorzien, waarschijnlijk in het najaar, met Oltremontano. Daar komt ook nog bij minstens de tweede en misschien de derde aflevering van Hours of Hildegard.

Om maar te zeggen: volgens ons wordt 2018 een topjaar. Dat mag gezegd worden, daar zijn we trots op — of dat nu stinkt of niet.

Hendrik Vanden Abeele, 3 februari 2018

Doctor Dietz

Doctor Judy 2018

Judy Dietz, on the right, is the curator of Centuries of Silence: the Discovery of the Salzinnes Antiphonal, a large exhibit that ran for nine months at the Art Gallery of Nova Scotia on the east coast of Canada. The exhibit is the culmination of two decades of study that Judy has devoted to this incredible music manuscript, working collaboratively with international scholars, archivists, conservators, and singers—including Hendrik Vanden Abeele and the Psallentes ensemble. She is pictured here with Robert Summerby-Murray, president of Saint Mary’s University in Halifax, Nova Scotia, right after the university—the current owner of the Salzinnes Antiphonal—presented her with an honorary doctorate for her tremendous work on the manuscript.

Photo and text Jennifer Bain (thanks, Jennifer!)

Psallentes wishes to congratulate Judith (better known as Judy) on being presented with this honorary doctorate. We thank you, Judy, and we admire you!

Psallentes komt over de brug

Psallentes komt over de brug Foto Wouter Van Vaerenbergh 2018

De foto is van Wouter Van Vaerenbergh, en de slachtoffers van zijn lensgeschut zijn, vanuit het midden en dan telkens een keer naar links en een keer naar rechts: Lisa De Rijcke, Sarah Abrams, Barbara Somers, Sarah Van Mol, Lieselot De Wilde, Amélie Renglet, Elisabeth Colson, Kerlijne Van Nevel en Veerle Van Roosbroeck. Denk ik!

Psallentes lobbyt

Psallentes lobbyt Foto Wouter Van Vaerenbergh 2018

Met van linksboven naar rechtsonder en van onder naar boven scheef van opzij bekeken en terug: Sarah Van Mol, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel, Barbara Somers, Lisa De Rijcke, Elisabeth Colson, Sarah Abrams, Veerle Van Roosbroeck en Amélie Renglet. Foto Wouter Van Vaerenbergh.

Psallentes reflecteert

Psallentes reflecteert Foto Wouter Van Vaerenbergh 2018

Met van links naar rechts Kerlijne Van Nevel, Amélie Renglet, Veerle Van Roosbroeck, Sarah Van Mol, Sarah Abrams, Lieselot De Wilde, Elisabeth Colson, Lisa De Rijcke en Barbara Somers. Foto Wouter Van Vaerenbergh.

Josquin Desprez’ Tu solus (live @ Vrije Geluiden)

Psallentes was recent op Vrije Geluiden (VPRO) om Hildegard von Bingen te zingen, maar dit is een YouTube-extraatje: Josquin Desprez’ motet Tu solus qui facis in een bewerking voor drie gelijke stemmen van Hendrik Vanden Abeele. Er ontbreken drie woorden in dat arrangement, we zijn ons daarvan bewust — aanvankelijk was het een foutje, maar we houden van foutjes dus hebben we het nooit gecorrigeerd. Laat het ons noemen een ‘tache de beauté’. Als je weet over welke woorden het gaat, laat dan een antwoord op dit bericht, hier op Psallentes.be. De eerste die het juist heeft krijgt een geschenk. Uitgesloten van deze wedstrijd zijn: zangers en zangeressen van Psallentes, professoren musicologie, scheppingsdeskundigen en astronauten.

Psallentes in de lift

Psallentes 2018 Foto Wouter Van Vaerenbergh

Een voorproefje van het resultaat van onze shoot met fotograaf Wouter Van Vaerenbergh. Met van links naar rechts en van onder naar boven: Sarah Van Mol, Barbara Somers, Amélie Renglet, Lisa De Rijcke, Sarah Abrams, Lieselot De Wilde, Elisabeth Colson, Veerle Van Roosbroeck en Kerlijne Van Nevel.

Foto Wouter Van Vaerenbergh

Psallentes @ Universiteitshal KU Leuven

Psallentes Universiteitshallen Naamsestraat Leuven KUp

Wie in het centrum van Leuven even op adem wil komen (want je bent natuurlijk te voet in de stad) kan terecht in de Museumzaal van de Universiteitshal in de Naamsestraat. De Museumzaal is nu een onthaal- en ontmoetingsplek. Wie voorbij de onthaalbalie loopt, komt terecht in een ruimte met zithoeken, een museumhoek, de University Shop en een koffiehoek (KUp, by Koffie Onan). De voordien steeds gesloten luiken aan de straatkant zijn open, waardoor licht, lucht en nieuwsgierige blikken naar binnen kunnen. En bovenal: je kan er een onophoudelijk opnieuw beginnend filmpje bekijken over (ondermeer) de Park Abdij, waarbij ook Psallentes even aan bod komt. Santé.

(Op de foto van links naar rechts: Lisa De Rijcke en Veerle Van Roosbroeck.)

Psallentes @ Vrije Geluiden

Vrije Geluiden Psallentes Giovanca Ostiana 2018

Vandaag was een delegatie zangeressen van Psallentes te Utrecht, met het oog op tv-opnames voor het programma ‘Vrije Geluiden’ van de VPRO. In deze aflevering kwam ons werk rond de muziek van Hildegard von Bingen aan bod, met twee fragmenten uit het Hours of Hildegard project. Ook werd Hendrik Vanden Abeele geïnterviewd door Giovanca Ostiana. Zangeressen van dienst waren Sarah Van Mol, Veerle Van Roosbroeck, Lisa De Rijcke, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel en (soliste) Michaela Riener. Uitzending op zondag 14 januari 2018 op NPO 1 om 10u30 uur. De herhaling is op de zaterdag erna om 9u, ook op NPO1. NPO Cultura en BVN zenden de aflevering daarna nog een aantal keren uit.

Blog at WordPress.com.

Up ↑