Meer middelen 2023-2027!

Blij en trots te melden dat de werkingsmiddelen van Psallentes voor de subsidieperiode 2023-2027 jaarlijks €112.640 zullen bedragen. Dat is tegenover de huidige periode (die dit jaar eindigt) een toename met meer dan veertig procent. Wij zijn daar uiteraard ontzettend blij mee, en dankbaar voor.

Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte. Aan onze kant al onze freelance musici, agent Stijn Jacobs van Bookman, onze boekhoudster Viviane Spilliaert, het bestuursorgaan en de algemene vergadering, ons publiek, de organisatoren die in Psallentes geloven, onze gezinnen en onze vrienden… Aan de andere kant zijn we dankbaar voor het (zeer) positieve advies dat de beoordelende commissie uitsprak, de constructieve opstelling van het agentschap, de stimulansen vanuit de Stad Leuven (en de collega’s Leuvense kunstinstellingen, met een speciale pluim voor landschapstekening-katalysator Dirk De Lathauwer van fABULEUS) en finaal uiteraard de Vlaamse regering en de bevoegde minister, die vandaag tot de toekenning van deze structurele subsidie besloten.

Psallentes maakt projecten die inzetten op verdieping en verstilling, al maken we graag ook lawaai. We werken met oude muziek, al maken we ook (letterlijk) nieuwe muziek. We zingen soms ‘op ons eentje’, met een zeer kleine groep musici, maar we werken ook heel graag samen met andere organisaties (zoals Zefiro Torna, Het Collectief, Silbersee, Utopia, Revue Blanche…). We zijn regionaal, nationaal én internationaal actief, maar proberen onze ecologische voetafdruk toch zo klein mogelijk te houden. We maken jaarlijks ongeveer tien nieuwe projecten, en proberen daarin telkens weer nieuwe thema’s en nieuwe perspectieven te vinden. De toekenning van de verhoogde enveloppe voelen we als een sterke waardering en een deugddoende aanmoediging. Het stimuleert ons om door te gaan — ‘vollen bak’.

Maar met de verhoging komen ook nieuwe verantwoordelijkheden. We gaan ons best doen om aan de verwachtingen te voldoen. We hebben hierbij hulp nodig van iedereen hiervoor genoemd.

Subsidies krijgen is prachtig en voor ons ook echt van levensbelang, maar het is geen ‘gratis geld’. Zie het als een investering met belastinggeld, waaruit nieuwe projecten voortvloeien en dus ook nieuwe werkgelegenheid in de cultuursector voortkomt. Daarnaast wordt ons ook (terecht) gevraagd een maatschappelijke rol op te nemen, en mee te werken aan een cultuurlandschap waarin naast kwaliteit en zorg voor erfgoed ook diversiteit en participatie een plaats heeft. Minder stikstof, meer zuurstof.

Heb je ideeën hiervoor, denk je aan een plek waar Psallentes zou kunnen concerteren, wil je Psallentes zelf mee een duwtje in de rug geven etc.: contacteer ons. We zijn altijd blij je te horen.

We komen hier nog op terug, maar voor nu: dank Vlaanderen voor je zorg om de cultuur in het algemeen, en de kwetsbare oude muziek van Psallentes in het bijzonder.

Foto en tekst Hendrik Elie Vanden Abeele

05•02•2023 Brugge [B] Tonarius (première)

Voor wie graag op langere termijn denkt, deze tip. Je kan met vroegboekkorting een ticketje kopen voor de première van een van onze nieuwe producties: Tonarius. Die maken we voor en in Concertgebouw Brugge. Februari 2023. Welkom!

Een tonarius (soms ook tonale) is een in de middeleeuwen regelmatig voorkomend (deel van een) manuscript, dat gezangen bevat voor de christelijke liturgie. De gezangen zijn geordend volgens de toonaarden van die tijd: de modi. Er zijn acht modi of ‘kerktoonaarden’. De karakteristieken van elke modus worden vooral bepaald door de verhouding tussen de rustnoot en de reciteernoot. De rustnoot — het woord zegt het — is waar het gezang tot rust komt, van waaruit het vertrekt, waar het op gebaseerd is. De reciteernoot is de centrale noot waarrond de expressieve actie meestal gebouwd is. Soms liggen deze twee polen ver uit elkaar, soms dicht bij elkaar. Dat onderscheid bepaalt of we in een open, heldere modus zingen, dan wel in een eerder gesloten, sombere modus. Het lijkt wat op het ‘majeur’ en ‘mineur’ van onze moderne muziekwereld, maar er zijn vier keer meer mogelijkheden. Bij wijze van spreken bestaan er dus vier majeure modi, en vier mineure modi. De vaktermen zijn respectievelijk ‘authentiek’ en ‘plagaal’.

In het project Tonarius doorloopt Psallentes de acht kerktoonaarden. Dat leidt vanzelf tot stemmingswisselingen. De eerste modus is een basismodus, en wordt vaak voor feestelijke gelegenheden gebruikt. De vierde modus wordt anderzijds met het lijden geassocieerd, dat is dan heel andere muziek. En zo heeft elke modus dus zijn eigen sfeer, die doorheen Tonarius verandert. We eindigen met de achtste modus, we eindigen dus ‘in mineur’… Maar wacht! Wat gebeurt er als we weer ‘van voren af aan’ beginnen? En ook: wat gebeurt er als we deze wisselende stemmingen ook proberen te tonen? Ze zichtbaar maken? Roffel roffel…

20•08•2022 Brugge [B] Stoomcursus gregoriaans

Is gregoriaans de bakermat van de westerse muziekgeschiedenis? Dat wordt wel eens gezegd, maar is dat echt zo? En hoe dan? Met Hendrik Vanden Abeele van ensemble Psallentes ga je een hele dag op zoek naar de gregoriaanse wortels van onze muziekwereld. 

We doen dat theoretisch — kijkend naar de verschillende bronnen van het gregoriaans vanaf de negende eeuw — maar ook praktisch. Jawel: in deze cursus wordt uitdrukkelijk gezongen! Denk je dat je niet kan zingen? Geen nood, deze dag staat open voor iedereen, ook voor mensen die nooit zingen. Je moet het alleen een beetje willen, dan komt het vanzelf goed. Wie kan spreken, kan zingen — zoiets.

In twee sessies krijg je de basis van het gregoriaans zorgvuldig ingelepeld. We bestuderen verschillende notaties van het gregoriaans, bladeren virtueel door talloze manuscripten, leggen ons toe op de verschillende gebruikte vormen en toonaarden, ervaren lijfelijk wat het is om in het Latijn te zingen. Doen!

Je kan deze dag bekijken als een ‘stoomcursus’, of ook een ‘101’. Staat open voor beginners én gevorderden. Iedereen kan er iets uit leren of meenemen…

[Zaterdag 20 augustus 2022, Brugge, Ryelandtzaal, tussen 10u en 16u30. Een activiteit van Amarant in samenwerking met Psallentes. Meer informatie en inschrijven? Hier!] [Deze cursus is ook te beleven in Kortenberg, op 2 juli 2022.]

02•07•2022 Kortenberg [B] Stoomcursus gregoriaans

Is gregoriaans de bakermat van de westerse muziekgeschiedenis? Dat wordt wel eens gezegd, maar is dat echt zo? En hoe dan? Met Hendrik Vanden Abeele van ensemble Psallentes ga je een hele dag op zoek naar de gregoriaanse wortels van onze muziekwereld. 

We doen dat theoretisch — kijkend naar de verschillende bronnen van het gregoriaans vanaf de negende eeuw — maar ook praktisch. Jawel: in deze cursus wordt uitdrukkelijk gezongen! Denk je dat je niet kan zingen? Geen nood, deze dag staat open voor iedereen, ook voor mensen die nooit zingen. Je moet het alleen een beetje willen, dan komt het vanzelf goed. Wie kan spreken, kan zingen — zoiets.

In twee sessies krijg je de basis van het gregoriaans zorgvuldig ingelepeld. We bestuderen verschillende notaties van het gregoriaans, bladeren virtueel door talloze manuscripten, leggen ons toe op de verschillende gebruikte vormen en toonaarden, ervaren lijfelijk wat het is om in het Latijn te zingen. Doen!

Je kan deze dag bekijken als een ‘stoomcursus’, of ook een ‘101’. Staat open voor beginners én gevorderden. Iedereen kan er iets uit leren of meenemen…

Met dank aan UPC KU Leuven, Kortenberg.

[Zaterdag 2 juli 2022, Kortenberg, tussen 10u en 16u30. Een activiteit van Amarant in samenwerking met Psallentes. Meer informatie en inschrijven? Hier!]

Zeven en zalig. Prachtig en perfect.

Vandaag op stap geweest met deze zeven zalige zangeressen. In de Leuvense ‘benedenstad’ gaven we enkele tientallen superpersoonlijke mini-concerten. Het weer was prachtig, en er waren prachtige mensen van alle leeftijden. Een perfecte dag. Dank aan Stad Leuven en 30CC!

Foto en tekst HVdA

Huelgas Ensemble: hart en riem!

Ziet de toekomst van het Huelgas ensemble er donker en mistig uit? Je zou het denken, op basis van de brief van Geert Van Istendael in De Morgen (1 juni: ‘Als Vlaamse krenterigheid Huelgas nekt, schiet Vlaanderen een gat in zijn eigen cultuur’). Eén van de beroemdste ensembles voor oude vocale muziek dreigt blijkbaar de financiering vanuit de Vlaamse overheid te verliezen. Dat bericht stemt ons droevig. We kennen het ingediende dossier niet, we hebben het advies van de beoordelende commissie niet gelezen, we kennen de repliek van het ensemble niet — we weten dus eigenlijk niets over de beweegredenen voor deze straffe wending. We achten het waarschijnlijk dat de commissie ernstig werk leverde, en dan zouden er dus genoeg redenen en argumenten moeten zijn voor dit drastisch advies. Op wat dat advies gebaseerd is, daar hebben we verder het raden naar — en dan is het moeilijk om de juiste tegenargumenten te vinden. Dat is ook waar de tekst van Van Istendael het helaas laat afweten. Daar kan de ondertekening met enige handtekeningen niet veel aan veranderen. Ik zou het heengaan van Huelgas een enorme streep door de rekening van de Vlaamse oude-muziek-wereld vinden. Daarom bij deze aan onze collega’s van Huelgas een welgemeend hart onder de riem in de voor hen moeilijke, lastige tijden! Temidden donkerte en mist zijn altijd wel ergens die lichtstipjes te vinden. We wensen ze jullie toe!

Foto en tekst Hendrik Vanden Abeele, in eigen naam

12•06•2022 Leuven [B] Psallentes Happertjes

Psallentes is er trots op een Leuvens ensemble te zijn. Want Leuven is ongetwijfeld de op één na mooiste stad van Vlaanderen! Volgende zondag 12 juni 2022 doen we ter hoogte van de zogenaamde ‘Benedenstad’ onze liefde voor Leuven weer alle eer aan. De ‘Benedenstad’ is meteen ook de podiumkunstensite. Dat is de plek waar, als alles goed gaat, tegen 2027 het nieuwe Leuvense podiumkunstengebouw zal staan. Maar voor het zover is: zondag 12 juni kan je meer te weten komen over alle plannen voor dit stadsdeel, en dat op de meest bruisende manier denkbaar. Alleen het weer moet een beetje mee willen.

Je komt alles te weten over de site zelf, het openleggen van de Dijle, de woonprojecten op en rond de Hertogensite, het Europees project VARCITIES, de toekomstplannen voor de Kruidtuin en de Redingensite (faculteit psychologie en pedagogie)… Er zijn infomarkten, rondleidingen, er is muziek, dans, cursus, er is een wandelparcours, er is een tentoonstelling. Lees er hier alles over. En o ja: het is gratis.

En Psallentes hierin? “Kijk uit voor de guerrilla-tactieken van de zes zangeressen van Psallentes. Het Leuvense ensemble voor oude vocale muziek omcirkelt je met streepjes polyfonie. In de keuze van wat ze precies zingen heb je zelf de hand.”

‘Psallentes Happertjes’ is een concept van Hendrik Vanden Abeele, ontworpen door Kris Thielemans, op basis van kunstwerken van Hilde Vertommen. De zes zangeressen van dienst zijn Sarah Abrams, Elisabeth Colson, Barbara Somers, Sarah Van Mol, Kerlijne Van Nevel en Veerle Van Roosbroeck.

Bingen op de Keizersberg

Heerlijk avondje gehad op Abdij Keizersberg, waar Patrick Lateurs vertaling van de gezangen (‘Symphonia’) van Hildegard von Bingen werd voorgesteld. Prachtig boek, uitstekende vertaling, en de kans gekregen om Hildegards meesterschap in melodieën te demonstreren. Dank aan Uitgeverij Halewijn en aan de gastvrijheid van Abdij Keizersberg. En nog het meest: dank aan de zangeressen van dienst. Dat waren van rechts naar links Barbara Somers, Elisabeth Colson, Kerlijne Van Nevel, Veerle Van Roosbroeck, Sarah Van Mol en Sarah Abrams. Kippenvel! (Maar dat heeft ie al jaren.)

Foto en tekst Hendrik Vanden Abeele

Uitzonderlijk: dit is de ENIGE foto die vanavond van deze zangeressen werd genomen.

Blog at WordPress.com.

Up ↑