Staff

[NL]

Hendrik Vanden Abeele: artistiek directeur

Sarah Abrams: bezettingen en repetities

Stijn Jacobs (Bookman Artist Management): promotie en verkoop

[ENG]

Hendrik Vanden Abeele: artistic director

Sarah Abrams: casting and rehearsals

Stijn Jacobs (Bookman Artist Management): promotion and sales

 

De Raad van Bestuur van Psallentes vzw is samengesteld als volgt:

Jo Cops, voorzitter [2016-2020]

Michaela Defever [2018-2020]

Ann Kelders [2016-2020]

Petra De Sutter [2016-2018]

Rudi Knoops [2016-2018]

Sander Le Roy [2018-2020]

Hendrik Vanden Abeele [2016-2020]

Katelijne Boon [2016-2020]

 

De Algemene Vergadering van Psallentes vzw is samengesteld als volgt:

Jo Cops, voorzitter [2016-2020]

Michaela Defever [2018-2020]

Ann Kelders [2016-2020]

Petra De Sutter [2016-2018]

Rudi Knoops [2016-2018]

Sander Le Roy [2018-2020]

Hendrik Vanden Abeele [2016-2020]

Katelijne Boon [2016-2020]

Hilde Vertommen [2016-2020]

 

We verwelkomen altijd nieuwe kandidaturen voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op het functioneren van de vzw Psallentes en handelt naar de principes van de ‘Cultural Governance’ (Schramme, Schrauwen en Rommers, ‘Goed Bestuur voor Cultuur’, Bilsen, Fonds voor Cultuurmanagement, 2012). Daarnaast functioneert de Raad ook als klankbord voor het artistieke en zakelijke bestuur.

De Raad heeft een aantal wettelijke taken, zoals de goedkeuring van jaarverslag en jaarrekening, en de goedkeuring van beleidsplan en begroting.

Leden van de Raad van Bestuur

 • voelen zich thuis bij de missie en de kernwaarden van Psallentes
 • beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk en/of de specifieke deskundigheid die van belang is voor Psallentes
 • weten een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en beschouwende afstand
 • zijn voldoende beschikbaar (minimaal drie vergaderingen per jaar, daarnaast ook frequent concertbezoek en occasionele consultaties)
 • brengen competenties binnen de organisatie die niet altijd aanwezig zijn binnen Psallentes
 • zijn in staat en bereid in voorkomende gevallen hun netwerk aan te wenden voor Psallentes.

Met het oog op een zinvolle en evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur probeert Psallentes bepaalde principes te bewaken, en kandidaten aan te trekken met een bepaald profiel. De Raad van Bestuur van Psallentes

 • zal bestaan uit minimum vijf en maximum acht leden, en bij voorkeur uit zes leden
 • zal streven naar een evenwichtige samenstelling tussen vrouwen en mannen
 • zal streven naar een evenwichtige spreiding van leeftijdscategorieën, beroepen en competenties

Voorts zullen leden van de Raad van Bestuur van Psallentes

 • geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van de benoeming
 • getuigen van ‘bestuurlijke empathie’: zich kunnen inleven (bij voorkeur vanuit ervaringen) in de lusten en de lasten van een bestuurlijke functie, en zullen dit als basis houden voor hun adviezen en aanbevelingen aan het dagelijks bestuur. Op deze manier fungeert de Raad van Bestuur als klankbord.
 • zich betrokken tonen bij de missie en de visie van Psallentes
 • zich met relatief beperkte informatie een beeld kunnen vormen van (de complexiteit van) de werking van het ensemble, om het vervolgens te kunnen toetsen en beoordelen
 • een kritische en alerte partner zijn op weg naar de verbetering van Psallentes
 • bereid zijn en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Leden van de Raad van Bestuur hebben een mandaat van vier jaar, desgewenst te verlengen. De functie van bestuurslid bij de Raad van Bestuur van Psallentes vzw is onbezoldigd. Gemaakte kosten kunnen worden terugbetaald.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑