Memorabilia [NL]

Psallentes (here with Philippe Souvagie, Conor Biggs and Hendrik Vanden Abeele) rehearsing

Het officie voor de Heilige Drievuldigheid is een compositie van Etienne de Liège, de tiende-eeuwse Luikse bisschop. Psallentes brengt een bloemlezing uit het officie van Etienne volgens de Gentse versie van het eind van de vijftiende eeuw, gebruik makend van de grote antifonaria MS 15 1 & 2 (Universiteitsbibliotheek Gent). Deze productie kadert ook in een langlopende artistieke doelstelling, waarbij Psallentes zich door de Gentse bronnen van rond 1500 laat inspireren tot een hedendaagse vertolking en beleving van gregoriaans.

Uitgangspunt is dat we een impressie geven van het officie-gebeuren op de zondag na Pinksteren, in de vijftiende eeuw, in de Sint-Baafsabdij Gent.

Uit het ruime aanbod van officie-gezangen werd een bloemlezing gemaakt, met name uit de gezangen voor de eerste verspers (vooravond van het feest) en de metten.  In de bloemlezing werd gestreefd naar een logische inhoudelijke opbouw en de afwisseling van verschillende texturen op het muzikale vlak.

Extra aandacht wordt besteed aan verschillende vormen van ‘simple polyphony’ die in de vijftiende eeuw bekend en gebruikt werden, zoals bourdon en fauxbourdon. Verder leidt ook het gebruik van ritmische modi tot grotere diversiteit. Dit kan op sommige toehoorders een vervreemdend effect hebben, maar de doelstelling is wel degelijk langs deze weg de luisterbeleving van (vijftiende-eeuws) gregoriaans te vernieuwen en  te verdiepen.

Bezetting: 5 zangers

Duur: ca. 70 minuten zonder pauze

Programma: Antifonen, hymnes, lectio’s en responsoria uit het tiende-eeuwse officie voor het feest van de Heilige Drievuldigheid (Etienne de Liège), gezongen uit facsimile’s van het Graduale (1481) B-Gu Ms 15.

Bijzonderheden: het volledige concert (ca. 70 minuten) wordt gezongen op een viertal locaties in de ruimte, gebruik makend van twee displays en twee vloermatten.

Audio: CD Etienne de Liège, In festo sanctissimae Trinitatis, RIC 249

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: