[°°] Fake English – Fake Latin

[ENG] This is a short film in fake English – it might give us an impression of how English sounds to non-English speakers. It’s great! Actually, we at Psallentes have done something similar with Latin. Just listen carefully to track 4 of our URSULA11-album. The original words ‘Deus enim in prima muliere praesignavit, ut mulier a viri custodia nutriretur’ (something like ‘A woman deserves a man’s care and protection, God revealed it through Eve’ – a not really feminist statement by Hildegard von Bingen) sound as they should sound at first, but are mashed up towards the end of the track. Words are cut up into syllables and those syllables mingled, and have become ‘Denim usin epri nimma in mupri lima emureli praee sirena praevit sigut namu vitliut’ (so, fake Latin) – which actually makes more sense in a modern world, where women do not need more care and protection from men than men from women.

[NL] Fijn filmpje met namaak Engels. Geeft ons een idee van hoe iemand een taal, in dit geval het Engels, aanhoort wanneer hij of zij die taal niet meester is. Je begrijpt er niet veel van, maar door intonatie en gezichtsuitdrukkingen en zo kun je toch nog enigszins volgen. Met Psallentes hebben we ooit iets vergelijkbaars gedaan met latijn. Luister zorgvuldig naar nummer 4 op ons album URSULA11. De oorspronkelijke woorden ‘Deus enim in prima muliere praesignavit, ut mulier a viri custodia nutriretur’ (zoiets als ‘Een vrouw verdient aandacht en bescherming van een man, zoals God het liet zien door Eva’ – een niet echt feministische uitlating van Hildegard von Bingen) krijg je aanvankelijk te horen zoals het moet, maar tegen het einde van het nummer is de tekst in de war gebracht. De woorden zijn tot lettergrepen verknipt, en die lettergrepen door elkaar geschud en weer aan elkaar geplakt. Zo krijgen we een nieuwe tekst met namaak latijn: ‘Denim usin epri nimma in mupri lima emureli praee sirena praevit sigut namu vitliut’. Als je het ons vraagt is dit zinvoller, in deze tijd waarin een vrouw niet meer aandacht of bescherming van een man nodig heeft dan een man van een vrouw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: