[°°] Fake English – Fake Latin

[ENG] This is a short film in fake English – it might give us an impression of how English sounds to non-English speakers. It’s great! Actually, we at Psallentes have done something similar with Latin. Just listen carefully to track 4 of our URSULA11-album. The original words ‘Deus enim in prima muliere praesignavit, ut mulier a viri custodia nutriretur’ (something like ‘A woman deserves a man’s care and protection, God revealed it through Eve’ – a not really feminist statement by Hildegard von Bingen) sound as they should sound at first, but are mashed up towards the end of the track. Words are cut up into syllables and those syllables mingled, and have become ‘Denim usin epri nimma in mupri lima emureli praee sirena praevit sigut namu vitliut’ (so, fake Latin) – which actually makes more sense in a modern world, where women do not need more care and protection from men than men from women.

[NL] Fijn filmpje met namaak Engels. Geeft ons een idee van hoe iemand een taal, in dit geval het Engels, aanhoort wanneer hij of zij die taal niet meester is. Je begrijpt er niet veel van, maar door intonatie en gezichtsuitdrukkingen en zo kun je toch nog enigszins volgen. Met Psallentes hebben we ooit iets vergelijkbaars gedaan met latijn. Luister zorgvuldig naar nummer 4 op ons album URSULA11. De oorspronkelijke woorden ‘Deus enim in prima muliere praesignavit, ut mulier a viri custodia nutriretur’ (zoiets als ‘Een vrouw verdient aandacht en bescherming van een man, zoals God het liet zien door Eva’ – een niet echt feministische uitlating van Hildegard von Bingen) krijg je aanvankelijk te horen zoals het moet, maar tegen het einde van het nummer is de tekst in de war gebracht. De woorden zijn tot lettergrepen verknipt, en die lettergrepen door elkaar geschud en weer aan elkaar geplakt. Zo krijgen we een nieuwe tekst met namaak latijn: ‘Denim usin epri nimma in mupri lima emureli praee sirena praevit sigut namu vitliut’. Als je het ons vraagt is dit zinvoller, in deze tijd waarin een vrouw niet meer aandacht of bescherming van een man nodig heeft dan een man van een vrouw.

17•04•12 Sint-Truiden [B] Hendrik Vanden Abeele over Hildegard en gregoriaans

Dinsdag 17 april 2012 – Sint-Truiden, Academiezaal, 20u-22u

Er is gregoriaans en er is gregoriaans. Om het gregoriaans van Hildegard von Bingen goed te verstaan, moeten we onze blik verruimen op de geschiedenis van deze oudste gezangen van de Westerse muziekgeschiedenis. Hendrik Vanden Abeele laat voorbeelden zien uit zowel de 9de als de 15de eeuw, en ook uit de eeuwen daartussen. De oudste bronnen van het gregoriaans maken nog gebruik van neumen – kleine accentachtige tekens die wel de beweging van de melodie aangeven, maar nog niet de juiste toonhoogte. Deze neumen staan nog ‘in het open veld’. Aan de hand van deze oudste manuscripten, onder meer uit de Zwitserse abdijen van Sankt-Gallen en Einsiedeln, bouwen we een spoedcursus neumen begrijpen. Een en ander wordt onderbouwd door theoretische of muziekhistorische uitstapjes. Met deze achtergrond zijn we vervolgens in staat om het Dendermondse handschrift, waarin de gezangen van Hildegard von Bingen aan ons overgeleverd zijn, te lezen. We richten ons ook even op de laatmiddeleeuwse bronnen. Hiertoe is vooral het manuscript 15 uit de Gentse Universiteitsbibliotheek van dienst. Het is een manuscript dat geschreven werd door Adrianus Malins, subprior van de abdij van Sint-Baafs te Gent. Het bevat gezangen voor het officie in zwarte kwadraatneumnotatie. Omgaan met zo’n vierkante noten gaat heel anders dan met die oude vloeiende neumen. Toch zijn de basisprincipes van het gregoriaans zingen in beide gevallen gelijklopend: veel aandacht voor tekst, voor het woordaccent, voor accentlijnen. Een rijk gestoffeerde, en met veel praktijk gelardeerde lezing, die zowel leken als kenners samenbrengt rond het gregoriaanse manuscript.

Hildegard von Bingen Dendermonde Codex, Psallentes, Hendrik Vanden Abeele

[PRESS] Psallentes’ URSULA11 Hildegard von Bingen @ Kwadratuur

[NL] Kwadratuur publiceerde zopas een bespreking van de Psallentes cd URSULA11. Een fragmentje:

Parallel met deze melodische verfijning ontwikkelt de muziek zich ook op andere terreinen, waarbij systematisch grenzen overschreden worden.  De reciterende passages die met de melodieën afwisselen in de antifonen worden in de daaropvolgende responsoria echte nieuwe lijnen en geleidelijk aan zoeken de stemmen meer de hoogte op. Kleine ritmische accenten zorgen verder dat monotonie geen kans krijgt: zo vloeiend als de ene antifoon gezongen wordt, zo nadrukkelijk, aandringend en puntig is de dictie in de andere.

Lees de volledige bespreking op kwadratuur.be

De cd is te koop in je cd-winkel, of via Le Bricoleur

Hildegard von Bingen and her nuns - Psallentes' URSULA11 Hendrik Vanden Abeele
Hildegard von Bingen - Image via Wikipedia

[°°] Another Hildegard von Bingen movie posted

[NL] Hallo en kijk: we hebben weer een Hildegard von Bingen filmpje gepost op YouTube. En weer is het Hilde Vertommen die je over haar schouder laat meekijken naar de genesis van haar kunstwerkje. Kijken en ‘thumbs up‘, bedankt!

[ENG] Hi! Recently, we have uploaded another little Hildegard von Bingen movie. As on previous occasions, this one features artwork by Hilde Vertommen. It’s the original drawing (made on an iPad using Brushes) for the URSULA11 CD. Thanks for your ‘thumbs up’!

 

 

And while we’re at it: we would like you to watch this fair trade coffee ad with George Clooney (the look-alike, unfortunately – or fortunately, if you like). Ask George Clooney to commit to fairly traded coffee on Solidar.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑