Meer middelen 2023-2027!

Blij en trots te melden dat de werkingsmiddelen van Psallentes voor de subsidieperiode 2023-2027 jaarlijks €112.640 zullen bedragen. Dat is tegenover de huidige periode (die dit jaar eindigt) een toename met meer dan veertig procent. Wij zijn daar uiteraard ontzettend blij mee, en dankbaar voor.

Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte. Aan onze kant al onze freelance musici, agent Stijn Jacobs van Bookman, onze boekhoudster Viviane Spilliaert, het bestuursorgaan en de algemene vergadering, ons publiek, de organisatoren die in Psallentes geloven, onze gezinnen en onze vrienden… Aan de andere kant zijn we dankbaar voor het (zeer) positieve advies dat de beoordelende commissie uitsprak, de constructieve opstelling van het agentschap, de stimulansen vanuit de Stad Leuven (en de collega’s Leuvense kunstinstellingen, met een speciale pluim voor landschapstekening-katalysator Dirk De Lathauwer van fABULEUS) en finaal uiteraard de Vlaamse regering en de bevoegde minister, die vandaag tot de toekenning van deze structurele subsidie besloten.

Psallentes maakt projecten die inzetten op verdieping en verstilling, al maken we graag ook lawaai. We werken met oude muziek, al maken we ook (letterlijk) nieuwe muziek. We zingen soms ‘op ons eentje’, met een zeer kleine groep musici, maar we werken ook heel graag samen met andere organisaties (zoals Zefiro Torna, Het Collectief, Silbersee, Utopia, Revue Blanche…). We zijn regionaal, nationaal én internationaal actief, maar proberen onze ecologische voetafdruk toch zo klein mogelijk te houden. We maken jaarlijks ongeveer tien nieuwe projecten, en proberen daarin telkens weer nieuwe thema’s en nieuwe perspectieven te vinden. De toekenning van de verhoogde enveloppe voelen we als een sterke waardering en een deugddoende aanmoediging. Het stimuleert ons om door te gaan — ‘vollen bak’.

Maar met de verhoging komen ook nieuwe verantwoordelijkheden. We gaan ons best doen om aan de verwachtingen te voldoen. We hebben hierbij hulp nodig van iedereen hiervoor genoemd.

Subsidies krijgen is prachtig en voor ons ook echt van levensbelang, maar het is geen ‘gratis geld’. Zie het als een investering met belastinggeld, waaruit nieuwe projecten voortvloeien en dus ook nieuwe werkgelegenheid in de cultuursector voortkomt. Daarnaast wordt ons ook (terecht) gevraagd een maatschappelijke rol op te nemen, en mee te werken aan een cultuurlandschap waarin naast kwaliteit en zorg voor erfgoed ook diversiteit en participatie een plaats heeft. Minder stikstof, meer zuurstof.

Heb je ideeën hiervoor, denk je aan een plek waar Psallentes zou kunnen concerteren, wil je Psallentes zelf mee een duwtje in de rug geven etc.: contacteer ons. We zijn altijd blij je te horen.

We komen hier nog op terug, maar voor nu: dank Vlaanderen voor je zorg om de cultuur in het algemeen, en de kwetsbare oude muziek van Psallentes in het bijzonder.

Foto en tekst Hendrik Elie Vanden Abeele

3 thoughts on “Meer middelen 2023-2027!

Add yours

  1. Proficiat!! Dat is beslist heel erg verdiend!! Francine de Nave Verstuurd vanaf mijn iPhone

    >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: