Psallentes 2023-2027

Blij te melden dat Psallentes vandaag 1 december 2021 de aanvraag indiende voor een nieuwe structurele ‘werkingssubsidie’ van de Vlaamse overheid voor de periode 2023 tot 2027. Het plan telt 55 bladzijden, 32 intentieverklaringen en een spreadsheet met allemaal cijfertjes en sommetjes. We vertrekken vanuit zes doelstellingen, drukken elf artistieke ambities uit, plannen tientallen projecten en evenementen.

Het plan begint met deze twee zinnen:

Wij, ensemble Psallentes, bevestigen met dit beleidsplan 2023-2027 een belangrijke speler te willen blijven in de wereld van de oude vocale muziek. We tonen de ambitie een enthousiast, aantrekkelijk, creatief en professioneel muziekensemble te zijn dat de rijke omgang met kunst en cultuur in Vlaanderen aan de wereld laat zien.

Te ronkend? Ach, we geloven dat de kracht van het hele dossier ons naar een nieuwe toekomst kan loodsen. Maar omdat alle beetjes helpen: duimen omhoog en vingers kruisen, kaarsjes branden en vallende sterren kijken!

Met dank aan allen die aan de uitbouw van het nieuwe dossier hebben bijgedragen.

Tekst en foto Hendrik Vanden Abeele, 1 december 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: