‘t Lam Gods en hoe het slaat

Psallentes Gigot d'Agneau met Henk Pringels en Philine Janssens en Hendrik Vanden Abeele 2019

Intussen werkt Psallentes achter de schermen (niet altijd zo) traag maar gestaag verder aan een langlopend project dat in het seizoen 2020-2021 een theaterproductie wordt — het hier eerder al vermelde ‘Gigot d’Agneau’. Naar een idee van Henk Pringels, en door hem uitgewerkt, en muzikaal gebaseerd op ons Triptycha-project (dat muziek in en voor het Lam Gods van Van Eyck weerspiegelt) gaan we met zes zangeressen en dirigent in dialoog met choreografe en danseres Philine Janssens. Hier Philine en Henk tijdens een wandelvergadering te Drongen eerder vandaag. Dit lijkt een vredig tafereel maar vergis je niet: mogelijk zal je door ‘Gigot d’Agneau’ van ‘t Lam Gods geslagen zijn…

Tekst en foto Hendrik Elie Vanden Abeele

2 thoughts on “‘t Lam Gods en hoe het slaat

Add yours

  1. Naschrift bij dit bericht (en andere berichten rond deze productie): het traject dat ons naar ‘Gigot d’Agneau’ zou leiden is minstens tijdelijk afgebroken. Omstandigheden nopen ons er toe om tijd, geld en energie voorlopig aan andere projecten te besteden. Wij danken Henk Pringels voor het idee dat hij ontwikkelde en ons voorlegde, en voor zijn artistieke invulling ervan. Het spijt ons dat we dit tot nader bericht niet concreter kunnen uitwerken en tot wasdom laten komen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: