24•01•2019 Antwerpen [B] Lieve Suster

psallentes op ucsia 2019

Vandaag was Psallentes te gast op het UCSIA: Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen. Zoals ze het zelf zeggen: “UCSIA wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek.” Mooi programma, lijkt ons! Het UCSIA werd “opgericht door leden van de Sociëteit van Jezus en van de vroegere UFSIA met het doel in de Antwerpse regio de traditie verder te zetten van een Jezuïtisch universitair project.” Dit alles overigens in de context van de in 2002 uit drie instellingen gevormde Universiteit Antwerpen, een pluralistisch project.

Met het oog op het nieuwe jaar presenteerden we in de stemmige Sint-Ignatiuskapel (op de foto midden-rechts onder) het speciaal voor de gelegenheid samengestelde programma ‘Lieve Suster’, met Ruusbroecliederen, een lied van Hadewijch, twee Souterliedekens, een Magnificat van Clemens non Papa en een elevatiemotet van Josquin Desprez. Schoon muziek voor schone mensen van de schone stad Antwerpen — en er werd zelfs een streepje meegezongen.

Zangeressen van dienst waren van binnen naar buiten links en rechts afwisselend Sarah Abrams, Barbara Somers, Veerle Van Roosbroeck, Elisabeth Colson, Amélie Renglet en Kerlijne Van Nevel. Keurploeg, keurige ploeg, kleurig gezongen, niets verwrongen.

Foto en tekst Hendrik Elie Vanden Abeele Traen

Noot: dit concert kon niet op voorhand op onze site worden aangekondigd, omdat het een privé-aangelegenheid was. Aansluitend op het concert was er ook de Nieuwjaarsreceptie van het UCSIA.

Persoonlijke noot (HVdA): “In mijn hoofd heb ik dit concert opgedragen aan mijn in 2001 overleden broer Ignace — vermits we in de Sint-Ignatiuskapel waren. Hij was bij overlijden net geen 39 jaar.”

En nog een andere persoonlijke noot: toch crazy dat je wandelend door Antwerpen ineens tegen een faculteit van de KU Leuven aanloopt. Ik zou zeggen: Antwerpen heeft al een universiteit, dus Leuven go home. Maar de wegen van Raden van Bestuur en hun voorzitters zijn ondoorgrondelijk hé. Een gewone sterveling snapt daar allemaal niet veel van.

One thought on “24•01•2019 Antwerpen [B] Lieve Suster

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: