[NEW] Koningskind – Een winters programma / Royal offspring – A wintery programme

Psallentes - Hendrik Vanden Abeele - Sarah Abrams, Manuela Bucher, Marina Smolders

[ENG] Lately, we have been working hard developing a wintery programme called ‘Koningskind’ (‘Royal offspring’), featuring songs by poet and mystic Hadewijch, songs from the tradition of the Devotio Moderna, and late-medieval Marian sequences. For this, our partner is Manuela Bucher on vielle. Dutch first night: Rhoon (near Rotterdam) 6 december 2013. Flemish first night: Millegem (near Antwerp) 14 december 2013. Watch this site for more information – coming soon. (Pictured from left to right: Sarah Abrams, Manuela Bucher, Marina Smolders.)

[NL] We hebben de laatste tijd hard gewerkt aan ons nieuw winterprogramma: Koningskind. Daarin staan liederen van de dichteres en mystica Hadewijch centraal, naast liederen uit de traditie van de Moderne Devotie en laatmiddeleeuwse Mariale sequensen. Hiervoor werken we (tot ons genoegen) samen met Manuela Bucher op de vedel. Nerderlandse première is te Rhoon op 6 december 2013. Belgische première is te Millegem op 14 december 2013. Meer informatie binnenkort hier – hou ons in het oog. (Op de foto van links naar rechts: Sarah Abrams, Manuela Bucher, Marina Smolders.)

KONINGSKIND

Een Kerstig concert met Latijnse en Middelnederlandse muziek uit de elfde tot de zestiende eeuw.

Voor een kleine groep zangeressen, met een vedel.

Kerstmis, het aloude christelijke feest, heeft vele muzikale gezichten. Psallentes focust met ‘Koningskind’ op het repertoire van Latijnse sequensen en Middelnederlandse liederen uit de late Middeleeuwen. Liederen van de Brabantse mystica Hadewijch, bijvoorbeeld, die rond 1250 geestelijke minneliederen dichtte. In enkele gevallen deed ze dat op melodieën die ze aan gregoriaanse sequensen ontleende – met tot gevolg dat er in haar Middelnederlandse tekst ook vaak Latijnse woordjes opduiken.

Die mengeling van Latijn en Nederlands is voorts ook typerend voor liederen uit de traditie van de Moderne Devotie. Binnen deze geestelijke stroming wilden geestelijken de katholieke kerk hervormen. Ze streefden daarbij naar innerlijkheid en soberheid. Maar met Kerstmis mocht er toch weer dat ietsje meer zijn. Het moest dan niet per se eenstemmig, getuige het mooie, soms meerstemmige repertoire dat we terugvinden in handschriften uit Zwolle (Broeders des Gemenen Levens, ca. 1500) en Utrecht (Sint-Agnesklooster van de Tertiarissen, eind vijftiende eeuw).

Wanneer een kind geboren wordt, begint een nieuw leven en ontstaat nieuwe hoop. Ook de natuur zal spoedig herleven, na de donkere winterse dagen. Het nieuwe jaar houdt frisse beloftes en verse voornemens in. Psallentes kijkt daarom in ‘Koningskind’ niet alleen naar de gebeurtenissen in de stal, maar ook de liefde tussen twee mensen die eraan voorafgaat, en verder daar voorbij naar wat de geboorte van een kind teweegbrengt. Elk kind is een koning, en elke geboorte is een wonder dat ons doet stilstaan bij de essentie van het leven. Zo ontstaat een intens, zinvol en welluidend programma, dat 70 minuten lang met allerlei heerlijke deuntjes de winterse tijd, en wat daarna nog komen zal, bezingt. Warmhartig.

Hendrik Vanden Abeele

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: