Ethica [NL]

Psallentes' Ethica - fragment from B-Gu Ms 14 (Ghent, Graduale end 15th century)

Rode draad doorheen deze productie is een vierstemmig Credo, zoals het te vinden is in het vijftiende-eeuwse Gentse graduale B-Gu Ms 14, een handschrift gemaakt in en voor de Sint-Baafsabdij. Lang en grondig wordt het Credo uitgezongen, met gregoriaanse recitatieven, responsoria en polyfone zettingen die als glossen en tropen het mysterie van het geloof dat in een credo wordt uitgesproken bevragen. In Ethica wordt zo de ontmoeting geëvoceerd tussen gregoriaans en polyfonie, tussen bronnen onderling, tussen bronnen en zanger, tussen de vijftiende eeuw en de eenentwintigste eeuw.

Een uitvoering van gregoriaans en polyfonie door musici vandaag zegt meer over onze tijd dan over de vijftiende eeuw. De zanger is al lang niet meer professioneel aan een kerk verbonden, en is bovendien vaak in die mate ‘ontkerkelijkt’ dat gregoriaans hoogstens nog als iets artistieks of spiritueels wordt behandeld, niet langer als liturgisch of religieus. De zanger van vandaag heeft een andere houding, zingt vanuit een andere esthetiek, en zo ook vanuit een andere ethiek. Gezongen teksten uit The Good Book van A.C. Grayling onderstrepen dit ethische engagement.

Bezetting: 8 zangers, 4 blazers

Duur: ca. 80 minuten zonder pauze

Programma: Credo uit Graduale (XV) B-Gu Ms 14, Responsoria uit Antiphonale (XV) B-Gu Ms 15, Fragmenten uit polyfone misdelen van onder meer Obrecht, Teksten als gezongen recitatieven uit The Good Book van A.C. Grayling (Bloomsbury, 2011).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: