Gesta Sancti Lamberti [NL]

Psallentes' Lambertus - fragment of the office for Lambertus - Utrecht, 12th century

Psallentes werkt met deze Gesta Sancti Lamberti voor de tweede keer met muziek van de Luikse bisschop Stephanus (ca. 850-920). Van hem zijn drie officies bekend: voor de Heilige Drievuldigheid (Psallentes’ In festo sanctissimae Trinitatis, cd Ricercar 249), voor zijn naamgenoot de Heilige Stephanus, en voor de Heilige Lambertus. Deze Lambertus was bisschop van Maastricht tussen 670 en 706, het jaar waarin hij te Luik vermoord werd. Als bisschop van Maastricht werd hij eerst aldaar begraven, maar zijn opvolger Hubertus liet het lichaam naar Luik overbrengen, waar zijn graf en de bedevaart er naar toe mee de stad ontwikkelde. Het antifoon Magna Vox dat Stephanus voor de vespers van Lambertus schreef, werd één van de meest gezongen antifonen in de streek van Luik.

Psallentes heeft zich voor dit project toegelegd op gezangen uit de metten: negen antifonen en negen responsoria (gegroepeerd in drie nocturnes van telkens drie antifonen en drie responsoria). De rode draad doorheen de evocatie is het verhaal van Lambertus (de Vita, ingekort) zoals ze eveneens door Stephanus (als één van de biografen van Lambertus) opgetekend werd – gereciteerd in een eerder hedendaagse improvisatorische zetting. De muziek werd genomen uit het handschrift MS 406 (3.J.7) dat bewaard wordt in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht. Het gaat om een laat twaalfde-eeuws antifonarium (met latere aanvullingen), gemaakt te Utrecht, en daarmee een van de oudste overgeleverde liturgische manuscripten met muzikale notatie in de Nederlanden.

Bezetting: 7 zangers

Duur: ca. 75 minuten zonder pauze

Programma: Negen antifonen en negen responsoria uit het tiende-eeuwse officie voor het feest van de Heilige Lambertus (Etienne de Liège), gezongen uit facsimile’s van het Utrechtse handscrhift MS 406. Tussenin gereciteerde fragmenten van een vita van Lambertus.

Bijzonderheden: In deze productie is projectie van facsimile’s mogelijk (meerprijs).

Audio: CD Etienne de Liège, In festo sanctissimae Trinitatis, RIC 249 & CD Lambertus, LBCD/02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: