Punica granatum #4 Sumer II

De meysjens huyden daeghs meugen haer wel wat mijden;
Want een die moy is heeft al veel aenstoots te lijden.
Neen, Leander fluyt mijn soo licht niet in sijn strick.
Zijn gelt en eeden acht ick niet, ick min Hendrick.

(Jan de Mol, Bedrogen lichtmis, 1671)

One thought on “Punica granatum #4 Sumer II

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: