Mededeling omtrent ‘privacy’

Kimchi Psallentes

Het heeft iets aandoenlijks: dezer dagen krijg je veelvuldig berichten in je mailbox over ‘privacy’ — er treedt deze week een nieuwe wet in voege, vandaar. Een ietwat neurotische wetgever heeft allerlei maatregelen en reglementen bedacht voor het beschermen van de ‘persoonlijke levenssfeer’. Op zich goed, uiteraard, en in het geheel genomen lijken het ons goede maatregelen te zijn, en ook Psallentes zorgt er uiteraard voor in orde te zijn met die nieuwe wetgeving (zo dadelijk meer op dat punt), maar het heeft toch ook iets lachwekkends: zien hoe je ongelooflijk veel overal zomaar over iedereen kan vinden, bovendien bijna honderd procent afkomstig van de ‘iedereen’ in kwestie; en anderzijds dan een wetgeving die zodanig rigoureus is dat eenvoudige sociale cohesie bemoeilijkt wordt: probeer tegenwoordig maar eens een adres of telefoonnummer te krijgen van een collega, van een student, van een leraar. Oeioeioei de privacy! Ontspan u, wat is het probleem? Ik woon in Leuven, Arthur De Greefstraat 34. Altijd welkom, tenzij je niet welkom bent, dan doe ik niet open! En ik ben geboren in Brugge op 21 januari 1966 (dat staat ook ergens op Wikipedia geloof ik). De voornaam van mijn moeder is Georgette, maar ze houdt er niet van zo genoemd te worden, dus waag het niet! En nog wat persoonlijke informatie: vanavond at ik geen Kimchi!

Maar om dus nu even mede te delen hoe Psallentes voor die privacy zorgt: wij hebben geen bestanden over niemand, wij sturen geen nieuwsbrieven, doen geen mailings. Op deze site kun je je via het platform WordPress met je mailadres inschrijven om ‘volger’ te zijn. Je kunt dan zelf bepalen of je mails krijgt, en wanneer je ze krijgt (bijvoorbeeld bij elke nieuw bericht, of eenmaal in de week). Iedereen die ons op deze manier volgt heeft hier ooit zelf voor gekozen, en kan haar of zijn inschrijving te allen tijde ongedaan maken of aanpassen. Over de mensen die ons volgen weten we verder niets. In de ‘cockpit’ van deze site, via het WordPress-platform, kunnen we alleen mailadressen zien — dat is dus de enige informatie die we over u hebben. De mailadressen worden door onszelf niet opgeslagen, en worden zoals gezegd verder ook niet door ons gebruikt. Naar onze mening komt op deze manier en langs deze weg uw privacy dus zeker niet in gevaar. Mocht u twijfelen, dan kan u zich dus uitschrijven — hetgeen we uiteraard ten zeerste zouden betreuren.

Als je het mij vraagt moeten we er in het algemeen aan werken zorgvuldiger met mensen om te gaan, ons oefenen in empathie, in meeleven. Daar heb je geen wetten voor nodig, en als je vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de integriteit van iemand anders, dan is ook het respect voor de persoonlijke levenssfeer onmiddellijk in orde. Sorry — dat was wat prekerig, maar ik vraag me dan ook af hoe we in dit tijdperk van neurose en paranoia terechtgekomen zijn.

Tekst en Foto Hendrik Vanden Abeele, 22 en 21 mei 2018

PS. De visies hierboven verwoord zijn de visies van mezelf, Hendrik, en niet noodzakelijk de visies van (de medewerkers en de bestuursleden van) de vzw Psallentes.

2 thoughts on “Mededeling omtrent ‘privacy’

Add yours

  1. Integriteit is de basis voor alles in ‘t leven ” zeggen wat je doet en doen wat je gezegd hebt”. Doe zo voort Hendrik. hoogachtend,
    Julia Thys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: