Tu rosa, tu lilium [NL]

Psallentes' Tu rosa tu lilium (here with Kerlijne Van Nevel & Helen Cassano)

In de Mariale devotie zoals ze tot ons komt via het gregoriaanse repertoire, is de link naar beelden uit het Hooglied nooit ver weg. De bewonderende beschrijvingen van de bruid in dat Bijbelse boek werden graag en veel op Maria overgedragen: “schoon als een duif”,  “omgeven met bloeiende rozen en lelietjes van dalen”, “als de maan zo mooi”, “als zonnegloed zo zuiver”, “mijn volmaakte, mijn onbevlekte”,  “alles aan jou is mooi”, “een fontein van levend water”…

In het programma Tu rosa, tu lilium maken de acht zangeressen van Psallentes de beeldrijke Mariale devotie van de late middeleeuwen opnieuw tastbaar. Het is niet toevallig dat zij daartoe vooral gebruik maken van twee antiphonaria en een graduale afkomstig uit het vijftiende-eeuwse Maastricht, waar de oudste kerk van de stad aan Maria “Sterre der Zee” is toegewijd.

De keuze van antifonen, responsoria en sequentia uit de genoemde handschriften leidt tot een unieke en indringende evocatie van laatmiddeleeuwse Mariale devotie. Traditionele psalmteksten worden hier vervangen door gereciteerde fragmenten uit het Hooglied. Het geheel wordt op enkele cruciale plaatsen versterkt met uitstapjes naar  polyfonie: zowel de eenvoudige vormen ervan uit de vijftiende eeuw zelf, als oudere vormen zoals het melismatisch organum van Saint-Martial de Limoges.

Bezetting: 8 zangeressen

Duur: ca. 70 minuten zonder pauze

Programma: Antifonen, hymnes, responsoria en sequensen die voor Mariale devotie gebruikt werden, voornamelijk genomen uit drie Maastrichtse handschriften uit de vijftiende eeuw (Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee).

Bronnen: In hoofdzaak NL-RHCL 1970, 1977 en 1979 (twee antiphonaria en een graduale)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: