[NL] Musica 1450-1600: Een muziekgeschiedenis van de Renaissance in twintig toppers en achttien portretten

[NL] Na de tiendelige introductie op de muziek van de Middeleeuwen, heeft Hendrik Vanden Abeele voor Amarant nu zijn zinnen gezet op de muziek van de Renaissance. In tien sessies bekijken we hoe de transitie gemaakt werd tussen Middeleeuwen en barok – maar dat klinkt te veel alsof de Renaissance slechts een overgangsperiode was. Kom mee luisteren naar al die prachtige muziekjes. Tien woensdagvoormiddagen te Antwerpen, in de Singel. Men vertelle het voort, warm aanbevolen!

Amarant Renaissance Hendrik Vanden Abeele Psallentes

21•08•2011 Antwerpen [B] Genesis Genesis Genesis

21 augustus 2011 Antwerpen [B] Kapel Elzenveld, Genesis Genesis Genesis, 11.00

with members of the Coro de Casa da Música, Porto, Portugal: Birgit Wegemann, Eva Braga Simões, Joana Pereira, Joana Valente, Brigida Silva, Nélia Gonçalves

with Katelijne Boon, Veerle Van Roosbroeck, Amélie Renglet, Rein Van Bree, Rozelien Nys, Barbara Somers

Artistic direction Hendrik Vanden Abeele

 

Beghinae [NL]

Psallentes' Beghinae - Here with Rozelien Nys, Helen Cassano, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel

In ‘De Begijntjesprocessie’ presenteert Psallentes het gregoriaans van Vlaamse begijntjes. Deze devote vrouwen waren niet gebonden aan een kloosterregel, verrichtten een aantal religieuze taken, in eenvoudige kledij en met een belofte van kuisheid. Jacob van Vitry schreef in 1215 al over deze ‘heilige vrouwen’, die ‘vleselijke verlokkingen de rug toekeerden, de rijkdommen van de wereld verachtten uit liefde voor het hemelse koninkrijk, zich in armoede en nederigheid aan hun hemelse bruidegom wijdden en een schamele maaltijd verwierven door hun eigen handenarbeid’.

In een lange ommegang omcirkelt het ensemble het publiek met gezangen voor verschillende typisch begijnse devoties als voor de maagd Maria, de heiligen Maria Magdalena en Begga, of de feesten van de Heilige Drievuldigheid en het Heilig Sacrament.

Hendrik Vanden Abeele stelde een groep jonge zangeressen samen, die voor de vertolking van uitgelezen gezangen putten uit het rijke repertoire dat in allerlei bronnen uit Vlaamse begijnhoven te vinden is. Er is processiemuziek te horen uit verschillende zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen, ondermeer afkomstig uit de begijnhoven van Brugge, Antwerpen en Amsterdam.

Bezetting: 8 zangeressen

Duur: ca. 65 minuten zonder pauze

Programma: Antifonen, hymnes, prosa en responsoria uit zestiende en zeventiende-eeuwse manuscripten (graduale’s, antiphonaria en processionale’s) uit de begijnhoven van Brugge, Amsterdam, Turnhout, Antwerpen en Mechelen.

Beghinae [ES]

Psallentes' Beghinae - Here with Rozelien Nys, Helen Cassano, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel

En la ‘Procesión de las beguinas’, Psallentes presentó el gregoriano de las monjas flamencas. Estas mujeres devotas no estaban vinculadas al régimen de un convento, desempeñaban diversas tareas religiosas, vistiendo ropa sencilla y con la creencia de la virginidad. En 1215, Jacob van Vitry escribió sobre estas ‘mujeres santas’, que ‘se resistían a las tentaciones carnales, despreciaban las riquezas del mundo terrenal desde el amor al reino santo, se consagraban con probreza y humildad a su noviciado santo y que conseguían su mísera comida con su propio trabajo manual’.

En una larga procesión, el conjunto envuelve al público con canciones para diferentes devociones beguinas típicas, como para la virgen María, las santas María Magdalena y Begga, o las fiestas de la Sagrada Trinidad y el Sagrado Sacramento.

Hendrik Vanden Abeele reunió a un grupo de jóvenes cantantes femeninas, que para la interpretación de cánticos leídos extrajeron el rico repertorio de todo tipo de fuentes de los conventos flamencos.  Se puede escuchar música de procesión de diversas fuentes de los siglos XVI y XVII, procedentes, entre otros, de conventos de Brujas, Amberes y Ámsterdam.

Ocupación: 8 cantantes femeninas

Duración: aproximadamente 65 minutos, sin pausa

Programa: antífonas, himnos, prosa y responsorios de manuscritos de los siglos XVI y XVII (graduales, antifonarias y procesionales) de los conventos de Brujas, Amberes, Ámsterdam, Turnhout, Amberes y Mechelen.

Beghinae [FR]

Psallentes' Beghinae - Here with Rozelien Nys, Helen Cassano, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel

Dans la ‘Procession des Béguines’ Psallentes présente le chant grégorien des béguines flamandes. Ces femmes dévouées n’étaient pas liées à une règle monastique, elles exécutaient un certain nombre de tâches religieuses, portaient des vêtements simples et avaient fait une promesse de chasteté. Jacob van Vitry écrit déjà en 1215 sur ces ‘saintes femmes’ qui ‘tournaient le dos aux tentations de la chair, méprisaient les richesses du monde par amour pour le royaume divin, se consacraient à leur mari divin dans la pauvreté et l’humilité et obtenaient un pauvre repas de par leur propre travail manuel’.

Dans une longue procession, l’ensemble encercle le public avec des chants pour différentes dévotions typiques des béguines telles à la Vierge Marie, aux saintes Marie Madeleine et Begga, et aux fêtes dédiées à la Sainte-Trinité et au Saint-Sacrement.

Hendrik Vanden Abeele forma un groupe de jeunes chanteuses qui, pour l’interprétation de chants choisis, puisent dans le riche répertoire que l’on trouve dans toutes sortes de sources provenant de différents béguinages flamands. On entend une musique de procession provenant de diverses sources des seizième et dix-septième siècles, et entre autres de la cour des béguines de Bruges, d’Anvers et d’Amsterdam.

Distribution: 8 chanteuses

Durée: environ 65 minutes sans pause

Programme: Antiennes, hymnes, proses et répons de manuscrits du seizième et dix-septième siècles (graduels, antiphonaires et processionnaux) provenant de la cour des béguines de Bruges, d’Amsterdam, de Turnhout, d’Anvers et de Malines.

Audio: CD Beghinae chez Le Bricoleur LBCD/01

Blog at WordPress.com.

Up ↑