Tenebrae-tour Belgium & The Netherlands

17•03•12 Diest [B] 21•03•12 ‘s Heerenberg [NL] 22•03•12 Rotterdam [NL] 23•03•12 Utrecht [NL] 24•03•12 Maastricht [NL] 25•03•12 Amsterdam [NL] 31•03•12 Bloemendaal [NL] 01•04•12 Den Bosch [NL]

All your enemies open their mouths
wide against you;
they scoff and gnash their teeth
and say, “We have swallowed her up.
This is the day we have waited for;
we have lived to see it.”

Tenebrae Psallentes artwork Hilde Vertommen
Artwork by Hilde Vertommen for Psallentes' Tenebrae

25•03•2012 Amsterdam [NL] Tenebrae [Psallentes & Marius van Leeuwen]

Zondag/sunday 25 maart/march Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ, 14u15

Theoloog Marius van Leeuwen zal praten over vroomheid en angst in de Middeleeuwen

De ‘donkere metten’ die in de christelijke liturgie altijd plaatsvinden tijdens de Goede Week bezingen de droefenis om de laatste dagen van Jezus. Het zijn onder meer klaagliederen van de profeet Jeremia, intens en a capella vertolkt door Psallentes. De eminente theoloog Marius van Leeuwen vertelt ons als onderdeel van het concert over de duistere kant van de periode voor Pasen; de vroomheid en angsten van de Middeleeuwse mens tegenover het lijden en sterven van Christus. 

Met klaagliederen en zogenaamde antifonen en responsoria uit een laatmiddeleeuws Franciscaans antifonarium uit Fribourg laat Psallentes de tijd van de Goede Week herleven. In feite staat de breuklijn tussen het donker van de winter en de wedergeboorte van het lentelicht centraal in dit concert. Aan dat licht zelf komen we in Tenebrae echter niet toe: aan het eind van het concert is de hele zaal in duisternis gehuld. Een intense en verstilde belevenis.

I.s.m. Organisatie Oude Muziek

Buy Tickets

25•06•2011 Amsterdam [NL] URSULA11

25 juni 2011 Amsterdam [NL] Nieuwe Kerk, URSULA11, 15.00

met Rozelien Nys, Barbara Somers, Veerle Van Roosbroeck, Marina Smolders, Rein Van Bree, Soetkin Baptist, Kristien Nijs, Annelies Brants, An Smets, Linde Devos

Amsterdam, Nieuwe Kerk, Psallentes, Hildegard von Bingen

 

Beghinae [NL]

Psallentes' Beghinae - Here with Rozelien Nys, Helen Cassano, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel

In ‘De Begijntjesprocessie’ presenteert Psallentes het gregoriaans van Vlaamse begijntjes. Deze devote vrouwen waren niet gebonden aan een kloosterregel, verrichtten een aantal religieuze taken, in eenvoudige kledij en met een belofte van kuisheid. Jacob van Vitry schreef in 1215 al over deze ‘heilige vrouwen’, die ‘vleselijke verlokkingen de rug toekeerden, de rijkdommen van de wereld verachtten uit liefde voor het hemelse koninkrijk, zich in armoede en nederigheid aan hun hemelse bruidegom wijdden en een schamele maaltijd verwierven door hun eigen handenarbeid’.

In een lange ommegang omcirkelt het ensemble het publiek met gezangen voor verschillende typisch begijnse devoties als voor de maagd Maria, de heiligen Maria Magdalena en Begga, of de feesten van de Heilige Drievuldigheid en het Heilig Sacrament.

Hendrik Vanden Abeele stelde een groep jonge zangeressen samen, die voor de vertolking van uitgelezen gezangen putten uit het rijke repertoire dat in allerlei bronnen uit Vlaamse begijnhoven te vinden is. Er is processiemuziek te horen uit verschillende zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen, ondermeer afkomstig uit de begijnhoven van Brugge, Antwerpen en Amsterdam.

Bezetting: 8 zangeressen

Duur: ca. 65 minuten zonder pauze

Programma: Antifonen, hymnes, prosa en responsoria uit zestiende en zeventiende-eeuwse manuscripten (graduale’s, antiphonaria en processionale’s) uit de begijnhoven van Brugge, Amsterdam, Turnhout, Antwerpen en Mechelen.

Beghinae [ES]

Psallentes' Beghinae - Here with Rozelien Nys, Helen Cassano, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel

En la ‘Procesión de las beguinas’, Psallentes presentó el gregoriano de las monjas flamencas. Estas mujeres devotas no estaban vinculadas al régimen de un convento, desempeñaban diversas tareas religiosas, vistiendo ropa sencilla y con la creencia de la virginidad. En 1215, Jacob van Vitry escribió sobre estas ‘mujeres santas’, que ‘se resistían a las tentaciones carnales, despreciaban las riquezas del mundo terrenal desde el amor al reino santo, se consagraban con probreza y humildad a su noviciado santo y que conseguían su mísera comida con su propio trabajo manual’.

En una larga procesión, el conjunto envuelve al público con canciones para diferentes devociones beguinas típicas, como para la virgen María, las santas María Magdalena y Begga, o las fiestas de la Sagrada Trinidad y el Sagrado Sacramento.

Hendrik Vanden Abeele reunió a un grupo de jóvenes cantantes femeninas, que para la interpretación de cánticos leídos extrajeron el rico repertorio de todo tipo de fuentes de los conventos flamencos.  Se puede escuchar música de procesión de diversas fuentes de los siglos XVI y XVII, procedentes, entre otros, de conventos de Brujas, Amberes y Ámsterdam.

Ocupación: 8 cantantes femeninas

Duración: aproximadamente 65 minutos, sin pausa

Programa: antífonas, himnos, prosa y responsorios de manuscritos de los siglos XVI y XVII (graduales, antifonarias y procesionales) de los conventos de Brujas, Amberes, Ámsterdam, Turnhout, Amberes y Mechelen.

Beghinae [FR]

Psallentes' Beghinae - Here with Rozelien Nys, Helen Cassano, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel

Dans la ‘Procession des Béguines’ Psallentes présente le chant grégorien des béguines flamandes. Ces femmes dévouées n’étaient pas liées à une règle monastique, elles exécutaient un certain nombre de tâches religieuses, portaient des vêtements simples et avaient fait une promesse de chasteté. Jacob van Vitry écrit déjà en 1215 sur ces ‘saintes femmes’ qui ‘tournaient le dos aux tentations de la chair, méprisaient les richesses du monde par amour pour le royaume divin, se consacraient à leur mari divin dans la pauvreté et l’humilité et obtenaient un pauvre repas de par leur propre travail manuel’.

Dans une longue procession, l’ensemble encercle le public avec des chants pour différentes dévotions typiques des béguines telles à la Vierge Marie, aux saintes Marie Madeleine et Begga, et aux fêtes dédiées à la Sainte-Trinité et au Saint-Sacrement.

Hendrik Vanden Abeele forma un groupe de jeunes chanteuses qui, pour l’interprétation de chants choisis, puisent dans le riche répertoire que l’on trouve dans toutes sortes de sources provenant de différents béguinages flamands. On entend une musique de procession provenant de diverses sources des seizième et dix-septième siècles, et entre autres de la cour des béguines de Bruges, d’Anvers et d’Amsterdam.

Distribution: 8 chanteuses

Durée: environ 65 minutes sans pause

Programme: Antiennes, hymnes, proses et répons de manuscrits du seizième et dix-septième siècles (graduels, antiphonaires et processionnaux) provenant de la cour des béguines de Bruges, d’Amsterdam, de Turnhout, d’Anvers et de Malines.

Audio: CD Beghinae chez Le Bricoleur LBCD/01

Blog at WordPress.com.

Up ↑