New Psallentes CD Release: Tota Pulchra Es (Jean-Pierre Deleuze)

Psallentes Tota pulchra es Jean-Pierre Deleuze

[ENG] We are proud to present our latest cd, for once not on the Le Bricoleur label, but with Paraty. It is a wonderful construction of thirteenth-century chant from a Cambrai antiphoner, with sampled bells, organ, cornetto and voices. It contains, amongst other music, a six-voiced Magnificat by Jean-Pierre Deleuze, who has taken care of the aesthetics of the project from the first until the last second. Highly recommended! Available here.

[NL] Met trots kondigen we de geboorte aan van een nieuwe cd van Psallentes. Deze keer niet bij Le Bricoleur, maar bij het label Paraty. Het is een bijzonder project, dat naast dertiende-eeuws gregoriaans uit Cambrai ook gesamplede klokkengeluiden, orgel en cornetto laat horen. Een van de hoogtepunten is het zesstemmige Magnificat van Jean-Pierre Deleuze – die overigens de esthetiek van het geheel overzag, van de eerste tot de laatste seconde. Warm aanbevolen! Beschikbaar hier.

Psallentes Tota pulchra es Jean-Pierre Deleuze verso

[NL] Musica Mediaevalis 6/40 – Gregoriaans: liturgie

”]Monks singing from a lectern. Site Chant group Psallentes, dir. Hendrik Vanden Abeele

Een heel groot deel van wat we aan westerse Middeleeuwse muziek ter beschikking hebben, stamt uit de context van de christelijke liturgie. Dat is om verschillende redenen logisch. Ten eerste is er voor die liturgie gewoon heel veel muziek gemaakt, voor al de verschillende onderdelen van die liturgie (gezangen voor de mis, voor het officie, voor speciale gelegenheden – zie verder), en per tijd en regio bovendien steeds aan de smaken en behoeftes aangepast. Ten tweede is het ongetwijfeld ook zo, dat muziek van de christelijke liturgie beter bewaard is gebleven dan de muziek uit bijvoorbeeld meer seculiere omgevingen. Ook dat heeft zijn redenen: veel van de wereldlijke muziek werd niet of nauwelijks genoteerd. Als een troubadour zijn lied zong, dan was dat op basis van een gedicht. Het melodietje (en wellicht ook de tekst) kende hij uit het hoofd. Als het wel genoteerd werd, dan nog is de kans dat een wereldlijk handschrift bewaard werd kleiner dan de kans dat een liturgisch handschrift bewaard bleef. Hierop zijn uitzonderingen, die te zijner tijd aan bod zullen komen.

We zijn over de liturgie van de christelijke kerk uitstekend gedocumenteerd. Niet alleen beschikken we – ook al is er veel verloren gegaan – over een indrukwekkende hoeveelheid bronnen uit alle hoeken van de Europese Middeleeuwen. Er zijn ook veel documenten beschikbaar gebleven die soms zeer gedetailleerd aangeven hoe iets wanneer en waarom gedaan werd zoals het gedaan werd in de liturgie. Continue reading “[NL] Musica Mediaevalis 6/40 – Gregoriaans: liturgie”

Blog at WordPress.com.

Up ↑