14•10•2020 Beveren [B] Triptycha

Woensdag 14 oktober is Psallentes te gast in de Sint-Martinuskerk, Beveren. Dat is de kerk op de Grote Markt. We zingen er ‘Triptycha’: negen muzikale drieluiken bij het Lam Gods van Van Eyck. Meer info en tickets hier.

De engelen zingen gregoriaans en/of polyfonie. Is het gregoriaans, dan zou het om responsoria van de periode na Pasen kunnen gaan: deze responsoria refereren expliciet aan het boek Openbaring — logisch, want het Lam Gods zit vol verwijzingen naar de Apocalyps. De combinatie van deze gezangen met tweestemmige Agnus Dei-fragmenten uit missen van Dufay, Ockeghem, Desprez en anderen, levert ons kleine, mooie tafereeltjes. Triptieken.

09•10•2020 Machelen (Zulte) [B] Triptycha

Psallentes is op vrijdag 9 oktober 2020 te gast in de kerk van Machelen (Zulte). Muziek bij het Lam Gods, drieluiken, ‘Triptycha’. Meer info hier.

Zingende en musicerende engelen stijgen uit boven de concrete, dagelijkse muzikale praktijk. De hemelbewoners zingen en spelen muziek die voor mensenoren niet hoorbaar is, mooier dan wat op aarde gemaakt kan worden. Het is hemelse muziek waarvan de mens zich gewoon geen voorstelling kan maken.

Omdat de engelen echter ook zeer menselijk voorgesteld worden, werken ze mee aan het overbruggen van de afstand tussen die onkenbare hemelse liturgie, en de klinkende muziek hier op aarde…

Jan, Jan en Jan (Van Eyck, Matthys, Ockeghem)

Fotograaf Jan Matthys fotoshopt de zingende engelen van voornaamgenoot Van Eyck. Goed luisteren: in dit fragment uit Iedereen Beroemd zit een fragmentje Psallentes (ook zingende engelen hé, uit onze Triptycha-cd), met de eerste paar seconden van een Agnus Dei van Ockeghem — een Johannes, maar voor deze gelegenheid de derde Jan in ‘t spel.

Met dank aan Rob en Sarah voor ‘t signalement!

De zingende engelen live horen? Dat kan op 9 oktober, 14 oktober, 15 oktober (hierover binnenkort meer).

… en zich een heerlijke loze ruimte opent die alleen gevuld kan worden met dat ene …

Prachtig stukje weer van Niña Weijers in de Groene Amsterdammer van gisteren 1 oktober 2020. Lees het vooral zelf, maar het trof me zo omdat ze over lezen iets zegt wat ik ook altijd over luisteren denk en zeg (en waarover ik het ook heb in mijn video-essay ‘Luisteren is als wandelen in de Kruidtuin…’).

‘Het echte geluk dat literatuur oplevert, is dat van concentratie. Gewoon, niets anders doen dan een boek lezen, doorlezen, uitlezen.’ Dat is het ideaal dat ze voor ogen heeft: het helemaal opgaan in dat lezen (of dus, in het alternatieve geval, dat luisteren).

Maar het lukt haar niet goed. Haar hoofd zit te vol: ‘ik lig wakker en pieker over mijn inkomsten, mijn uitgestelde belastingaangifte, de hond die verlatingsangst heeft’ en zo verder. En dus blijft ze ‘ongeconcentreerd en ongelukkig’ wachten tot het terugkomt.

‘Tot ik mijn hersenen weer bijeen heb en zich een heerlijke loze ruimte opent die alleen gevuld kan worden met dat ene: lezen.’

Prachtig toch! En vervang lezen eens door luisteren, dus.

In trouwe bewondering,

Hendrik Vanden Abeele

Punica granatum [DE]

Punica granatum ist ein Traum.

Die Sängerinnen des Ensembles Psallentes träumen von einem Fotoshooting im Englischen Garten der Landkommanderie Alden Biesen. Es ist ein perfekter Ort. Ein leuchtender Rasen, prächtige Bäume, ein Blumengarten, eine Laube, ein Sommerhaus mit Eiskeller, ein charmanter Steg, zugewachsene Pfade, alles begrenzt von einer mysteriösen Mauer… Und dann ist da noch der herrliche Blick auf die Südfront der Wasserburg.

Morgen ist es soweit. Dann gehen sie mit dem Fotografen Marcel und Coach Philine in den Garten. Aber diese Nacht werden die Sängerinnen erst noch von Träumen besucht. Sie sehen sich selbst als singende Waldgeister, sie vertreiben die Dunkelheit mit Feuer, holen Eis aus dem Keller, feiern die Einkleidung einer Braut (jedoch läuft die Braut verärgert weg?). Sie sehen Blumen durch die Luft fliegen, sie tanzen und springen, hören Orgelklänge in der Ferne. 

Ist dies ein Traum oder wird es zum Alptraum? Sehen sie dort Minerva, und verwandelt sie sich in Maria, die Mutter Gottes? Woher stammen all die seltsamen Requisiten bei dem doch eigentlich ernsthaften Fotoshooting? Ist das dort eine Klimademo? Sind ihre Stimmen plötzlich zu Männerstimmen mutiert? Erklingen da Totenglocken? 

Inzwischen spuken ihnen zahllose Melodien durch Kopf. Alte Musik. Einstimmig, mehrstimmig. Lateinisch, Französisch, Niederländisch. Auch Mittelenglisch, in dem alten Kanon ‚Sumer is icumen in’ — der Sommer ist gekommen. Was für ein Sommertag wird das, morgen? Werden die Frauen mit heiler Haut aus dem Englischen Garten gelangen? Träume sind Schäume, wissen die Sängerinnen, doch erscheint dies alles doch so real?

Punica granatum [ENG]

Punica granatum is a dream.

The women singers of the Psallentes ensemble dream of a photo shoot in the English garden of the Alden Biesen Castle (a former commandery of the Teutonic Knights). It is a perfect location. Rolling fields, a flower garden, a gazebo, a summer house with an ice cellar, a charming little bridge and overgrown paths, the whole thing enclosed within a mysterious wall. And then there is the magnificent view over the south side of the moat.

Tomorrow, the time will have come. They are heading off to the garden with photographer Marcel and coach Philine. But tonight, the singers will first be visited by dreams. They see themselves as singing forest spirits, they drive out the darkness with fire, carry ice from the cellar, celebrate the clothing of a bride (but the bride walks off in anger?). They see flowers fluttering in the air, they dance and leap, and hear the sounds of organ music in the distance.

Is this a dream, or is it turning into a nightmare? They watch the goddess Minerva – wait: is she being transformed into the Virgin Mary? Where are all these strange props coming from for what was supposed to be a serious photo shoot? Is that a climate change demonstration over there? Have their voices suddenly turned into men’s voices? Are we hearing death knells? 

Meanwhile, countless tunes are coursing through their minds. Early music. Monody, polyphony. Latin, French, Dutch. Even Middle English, in the traditional canon ‘Sumer is icumen in’. What kind of summer day will it be, tomorrow? Will these women emerge from the English garden unscathed?

Dreams are delusions, as the singers well know, but doesn’t it all seem so real?

De stille kracht van de herfst

Aha, het officiële begin van de herfst! Een stil seizoen, toch? Daar hoort een ‘stil’ boek bij: een boek over de ‘stilte’ van de muziek van middeleeuwen en renaissance. Ondergetekende had het genoegen aan dit boek te werken samen met Liesbet Vereertbrugghen en Nicole Van Opstal. Klara-namen, zeg je? Ja, en ook door Klara uitgegeven, samen met een van dé uitgevers van het moment: Borgerhoff & Lamberigts.

Opdracht voor deze week. Mondmaskertje aandoen, boekenwinkel binnenstappen en twee exemplaren van ‘De Stilte van de Muziek voor Bach’ kopen: één voor jezelf, en één om aan je dikste vriend of vriendin te geven. Je herfst zal nog nooit zo mooi gekleurd zijn, en weet je wat: dit boek lezen, en naar de muziek luisteren die erbij hoort, dat zal je helpen om uit de buurt van Het Virus te blijven. Veiligheid eerst. Neem vrijwillig quarantaine. Dit boek zal je helpen! Beloofd!

Succes, en veel leesplezier!

Hendrik Elie Vanden Abeele

Punica granatum [FR]

Punica granatum est un songe.

Les chanteuses de l’ensemble Psallentes rêvent d’une séance de photos dans le jardin anglais de la commanderie d’Alden Biesen. Il faut dire que l’endroit est idéal. Une pelouse ondoyante, de magnifiques arbres, un jardin d’agrément, un petit belvédère, un pavillon d’été pourvu d’une glacière, un charmant petit pont, des sentiers baignés de végétation, le tout bordé d’un mystérieux mur… Et puis cette vue époustouflante sur la partie sud des douves. 

C’est pour demain. Les chanteuses se rendront alors dans le parc avec le photographe Marcel et la coach Philine. Mais cette nuit, elles sont encore au pays des songes. Elles se voient comme des esprits de la forêt en train de chanter, elles dissipent l’obscurité à la lueur des flammes, descendent chercher de la glace, célèbrent la vêture d’une postulante (mais celle-ci s’enfuit en colère ?).  Elles voient des fleurs tournoyer dans les airs. Elles dansent et font des sauts. Des orgues résonnent au loin. 

Est-ce un rêve ou cela vire-t-il au cauchemar ? Est-ce Minerve qu’elles voient se transformer en sainte Marie, mère de Dieu ? D’où viennent tous ces étranges accessoires pour ce qui devrait être une séance de photos des plus sérieuses ? S’agit-il là d’une marche pour le climat ? Leurs voix muent-elles en voix masculines ? Est-ce le glas qu’on entend sonner ?  

De nombreux airs leur traversent l’esprit. De la musique ancienne. Unisson, polyphonie. Du latin, du français, du néerlandais. Mais aussi du moyen anglais. Et ce canon ancien « Sumer is icumen in », l’été survient. Quel est ce jour d’été qui s’annonce ? Ces dames arriveront-elles indemnes dans ce jardin anglais ?  

La frontière est ténue entre le songe et le mensonge. Les chanteuses le savent bien. Mais tout cela a l’air si vrai… 

Blog at WordPress.com.

Up ↑