29•03•2022 Poperinge [B] ‘Lassus’ met Griet Teck

Op dinsdag 29 maart 2022 kun je in de Gotische Zaal van het Stadhuis van Poperinge gaan kijken naar de film ‘Lassus’ van Griet Teck. “Met de boetepsalmen van Lassus achter de hand, ging Griet in gesprek met drie vrouwen uit het penitentiair complex van Brugge. Met muziek als middel en de teksten van het Oude Testament als inspira­tie­bron, schiep ze een intiem portret van drie vrouwen en hun beleving van schuld en verlos­sing. Griet Teck gaat voor en na de vertoning van de film met het publiek in gesprek.” Ticketjes hier.

(Deze dinsdagavond is volledig aan Griet zelf en aan de film gewijd. Voor een vormingsavond rond de boetepsalmen van Lassus in brede muziekhistorische context door Hendrik Vanden Abeele kun je op donderdagavond op dezelfde locatie terecht. En als je wat Lassus en Josquin live wil beluisteren, dan is er op zondag bovendien nog het concert van Psallentes in de Sint-Bertinuskerk te Poperinge, om 18u.)

Wat een week wordt dat, daar in de Westhoek!

[Last minute inschrijven] Muziek van de Middeleeuwen

Hendrik Vanden Abeele geeft in tien woensdagvoormiddagen een beeld van de muziek van de middeleeuwen. Voor het eerst kan je deze cursus online volgen (Zoom-sessies). Inschrijven kan hier (via de site van Amarant), maar opgelet: doe het ten laatste tijdens de kantooruren van dinsdag 18 januari 2022. De cursus gaat door vanaf woensdag 19 januari (10u-12u30) en dan de volgende tien woensdagen (2 maart niet meegerekend). Dit is dus voor de ultrasnelle beslissers. Go!

Muziek van de middeleeuwen, dat is je begeven op glad ijs. Er zijn over dat repertoire veel meer onzekerheden dan zekerheden. Gelukkig hebben we in de afgelopen halve eeuw een prachtige hoeveelheid musici zich op die muziek zien toeleggen. Op basis van vaak zeer onvolledige informatie maken ze muziek die onze ziel raakt. Nothing else matters…

Eindejaarslijstje & Nieuwjaarswens

Het was niet bepaald het makkelijkste jaar ooit voor Psallentes — maar voor wie was het dat wel hé! Blij te melden dat we niettemin vandaag in het NRC Handelsblad op nummer één staan bij muziekredacteur Joost Galema, terugkijkend op 2021. Eerder had hij ook al over ons verschijnen in Utrecht dit geschreven: “In de beeldschone Willibrordkerk ontdeden de negen zangeressen van Psallentes de Bijbelse psalmen juist van al hun emotie in zes concerten tussen zeven uur in de ochtend en negen uur in de avond, de gebedscyclus van een middeleeuwse kloosterling. De gekwelde ziel van Cavalli en de jubelende van Clérambault werden in de trance van het Gregoriaans van alles schoongewassen. Woorden veranderden in zuiverende klanken, waarin je zou willen blijven wonen.”

Psallentes wenst de lezer van harte een mooi 2022, met veel zuiverende klanken!

Psallentes 2023-2027

Blij te melden dat Psallentes vandaag 1 december 2021 de aanvraag indiende voor een nieuwe structurele ‘werkingssubsidie’ van de Vlaamse overheid voor de periode 2023 tot 2027. Het plan telt 55 bladzijden, 32 intentieverklaringen en een spreadsheet met allemaal cijfertjes en sommetjes. We vertrekken vanuit zes doelstellingen, drukken elf artistieke ambities uit, plannen tientallen projecten en evenementen.

Het plan begint met deze twee zinnen:

Wij, ensemble Psallentes, bevestigen met dit beleidsplan 2023-2027 een belangrijke speler te willen blijven in de wereld van de oude vocale muziek. We tonen de ambitie een enthousiast, aantrekkelijk, creatief en professioneel muziekensemble te zijn dat de rijke omgang met kunst en cultuur in Vlaanderen aan de wereld laat zien.

Te ronkend? Ach, we geloven dat de kracht van het hele dossier ons naar een nieuwe toekomst kan loodsen. Maar omdat alle beetjes helpen: duimen omhoog en vingers kruisen, kaarsjes branden en vallende sterren kijken!

Met dank aan allen die aan de uitbouw van het nieuwe dossier hebben bijgedragen.

Tekst en foto Hendrik Vanden Abeele, 1 december 2021

Gentse arbeidsvreugde

Gisteren zaterdag was Psallentes te gast in de magnifieke Sint-Baafskathedraal van Gent. Eén van de drie zogenaamde galaconcerten van de World Choir Games vond er plaats, en we hadden de eer uitgenodigd te zijn om wat streepjes Hildegard en ander fraais te komen zingen. Zeven zangeressen kweten zich van die taak: Veerle Van Roosbroeck, Sarah Abrams, Barbara Somers, Kerlijne Van Nevel, Elisabeth Colson, Helen Cassano en Rozelien Nys. Het publiek leek tevreden, dus wij ook! Dankjewel Gent!

Overigens kwamen we zo nog eens op de geboorteplek van Psallentes. Bijna 22 jaar geleden was daar, exact waar we gisteren stonden te zingen, ons ensemble boven de doopvont gehouden — toen trouwens in een evocatie van het doopritueel van de latere Keizer Karel. Toen was dat nog met ‘de mannen’ van Psallentes. Tegenwoordig zijn we vooral een vrouwenensemble geworden. Hoe dat komt, daar is een heel referaat over te houden. Ooit gebeurt dat eens. In de tussentijd: kijk hoeveel arbeidsvreugde deze ploeg alweer uitstraalde enkele minuten voor het evenement…

Tekst en foto Hendrik Vanden Abeele

Iedereen Heilig Brugge 2021

Psallentes was op Iedereen Klassiek, eergisteren in Brugge. Het was er goed. De mooie, mooi klinkende Sint-Jacobskerk, twee keer uitverkocht met mooie mensen. En tien mooie zangeressen: twee Elisabethen (waarvan één met roepnaam Lisa), twee Sarahs, een Rozelien, een Marina, een Veerle, een Helen, een Kerlijne, een Barbara. Zo waren niet alleen die oud-Bijbelse figuren als Sarah en Elisabeth goed vertegenwoordigd, plus een heel-vroeg christelijke keizer-moeder als Helena, maar ook nog de hospitaalheiligen Catharina en Barbara, en verder Rosalia van Palermo, Pharaïldis (roepnaam Veerle) van Gent en niet te vergeten Marina van Bithynië. Omdat we ook muziek zongen voor de heiligen Ursula, Jacob, Maria en Walburga, én deels muziek van de heilige Hildegard von Bingen, past het wel met dit afsluitend bericht over het zalige ‘Iedereen Klassiek’ te wachten tot vandaag, het feest van alle heiligen.

Volgende week is een deel van deze ploeg nog op de World Choir Games in Gent, en daarna gaan we een tijdje in vroege winterstop. Maar we blijven niet stilzitten, want dan krijgen we het koud.

Hendrik IV, hertog van Beieren, koning van het Oost-Frankische Rijk, koning van Italië, Rooms-Duitse keizer; kortweg Hendrik de Heilige

Verbroodering

Over de Psallentes Jukebox maakten de Zendelingen een mooie film, die nu ook op het YouTube-kanaal van Psallentes te zien is. Men verspreide, men ‘like’-e…

Dank!

Geef ons heden ons dagelijks zingen

Augustus was voor Psallentes een heerlijke Jukebox-maand. Drie zaterdagen lang passeerde ons publiek in kleine trosjes langs onze mini-concerten in De Broodenier, de zuurdesembakkerij in Leuven. Aan Filip en Emmanuel van ‘De Zendelingen’ vroegen we een verslag te maken van de tweede zaterdag. Ziehier het prachtige resultaat. Met dank aan al de ondervraagden!

De Psallentes Jukebox werd mee mogelijk gemaakt door de Culturele Activiteitenpremie van de Vlaamse overheid. Waarvoor dank!

Luiks feest in Luik

Vorige zaterdag een Luiks feest gezongen in Luik. Zo staat het er, en zo is het bedoeld: uit het ‘officie’ (verzameling van gregoriaanse gezangen) voor Sacramentsdag, in Luik bekend als ‘La Fête-Dieu’, hebben we fragmenten gezongen op de plek waar die muziek voor bedoeld was: de Saint-Martin. De basiliek ligt hoog en droog boven de stad, op de Mont Saint-Martin dus. Wat een prachtige kerk, en wat een lekkere akoestiek. O ja, we zongen ook nog de Messe de Tournai.

En ach, eigen lof stinkt, daarom laten we onder het motto ‘dan hoor je het eens van een ander’, Stéphane Dado aan het woord, die onder meer dit schreef: “Musicalement, le concert fut d’une beauté époustouflante. Le timbre de l’ensemble Psallentes est d’une pureté exceptionnelle, un plaint-chant d’une très grande cohérence, d’une homogénéité constante, favorisé qui plus est par acoustique exceptionnelle de Saint-Martin, réverbérante, majestueuse mais sans que jamais le son ne s’égare ou parte dans tous les sens. La qualité des voix impressionne, on l’aura compris, tout comme la diction des 8 chanteuses, d’une intelligibilité totale. La conduite musicale s’avère d’une élégance et d’une fluidité grisantes. La gestique de Hendrik Vanden Abeele y contribue grandement tant elle est riche, développée, toujours avec du sens, belle à voir, envoûtante par moment et d’une redoutable efficacité. On n’était pas loin de la perfection, même si l’on sait que la perfection n’est pas de ce monde…”

Psallentes was die dag: Sarah Abrams, Sarah Van Mol, Lisa De Rijcke, Veerle Van Roosbroeck, Barbara Somers, Amélie Renglet, Elisabeth Colson en Rozelien Nys.

Blog at WordPress.com.

Up ↑