Macharius Macharius!

Psallentes op Meer Stemmig Gent 2018

Daar aan de voet van die spitse toren, daar links, daar was het te doen vandaag: Meer Stemmig Gent. In de voormiddag hadden we een workshop met een fijne groep zeer enthousiaste zangers, in de late namiddag traden we aan met acht zangers en zangeressen, en Bart Jacobs in het doel. Obrechts Missa de Sancto Martino. Niemand zat op de bank, iedereen deed mee. Dank Meer Stemmig Gent, voor zo’n Stemmige dag! Meer van dat!

 

30•06•2018 Gent [B] Missa de Sancto Martino (Obrecht)

IMG_6345

Ten behoeve van late beslissers, of ter herinnering aan wie door zonneslag de dagen van de week niet meer weet te onderscheiden: morgen zaterdag 30 juni 2018 is Psallentes te gast bij Meer Stemmig Gent. We zingen er de Missa de Sancto Martino van Jacob Obrecht (zonder Credo). In de halve finale ontmoeten we Bart Jacobs aan het orgel. Meer info hier.

(Waar is dat feestje? In de Sint-Machariuskerk!)

 

Tijdelijk nog interessanter!

Hendrik Vanden Abeele Psallentes Sabato De Tijd wijn 2018 Convento

Hendrik de ‘wijnkenner’ (let op de aanhalingstekens) in Sabato vandaag. Als je het niet al deed, wordt het tijd dat je van tijd tot tijd de tijd neemt om je op De Tijd toe te leggen. Tijdelijk nog interessanter!

Met veel dank aan Alex en Annie.

Workshop gregoriaans en polyfonie op Meer Stemmig Gent 2018

Workshop Polyfonie op Meer Stemmig Gent 2018 Hendrik Vanden Abeele

Vijftig tinten groen. Een tuinman is aan het harken. Hij disciplineert de chaos tot een strakke tuin. (Ja, het is de Kruidtuin in Leuven, en ja dat is een van de mooiste plekjes op aard.) Precies dit kan je op Meer Stemmig Gent een voormiddag komen doen — maar dan op het vlak van de vocale muziek. Vanuit chaos bouwen we gregoriaans, waarmee we tot polyfonie komen. Geen partituren, alleen zingen. Wat heb je nodig: een goede stem en een goed geheugen.

Heb je koorervaring, hou je van oude muziek en/of  zing je af en toe wel eens een gregoriaanse hymne of een polyfoon motet en wil je meer ervaring opdoen in dit schitterende repertoire?  Met Hendrik Vanden Abeele van Psallentes ontdekken we het gregoriaans als basis van de meerstemmigheid: hoe er vocaal mee om te gaan, in welk ritme en welk tempo kunnen we het zingen, hoe we er polyfonie we mee kunnen bouwen enz. Heb je zin om dit te beleven, schrijf je dan in voor 15 juni 2018. Tot dan!

Foto Hendrik Elie Vanden Abeele, juni 2018

Gigot d’Agneau

Henk en Philine Gigot d'Agneau Psallentes 2018

Blij te melden dat we gisteren, na anderhalf jaar erover-praten-prelude, eindelijk concreet van start zijn gegaan met een voor Psallentes toch wel zeer a-typische productie, die binnen nog eens anderhalf jaar in première moet gaan. Nog geen verdere tips van de sluier hier en nu, behalve dat we gelukkig zijn te kunnen samenwerken met Henk Pringels (idee, teksten, regie) en Philine Janssens (choreografie, coach, danseres). Hou dit in je gedachten en je gebeden.

Psallentes @ Watou 2018

Psallentes Watou 2018

Goed nieuws voor wie Psallentes niet kon komen beluisteren op het gregoriaans festival te Watou. Voor die mensen heeft Klara een oplossing bedacht. Je kunt het concert herbeluisteren via Radioplus. (Opgelet, deze link verloopt alweer binnen enige dagen.)  Psallentes start rond minuut 35.

Bing Binger Bingst

Psallentes Hildegard Leuven 2018

Of we van Hildegard von Bingen zelf het ‘seal of approval’ zouden hebben gekregen voor wat we vanavond in de Begijnhofkerk te Leuven met haar muziek deden, dat zullen we (gelukkig) nooit weten. Wel weten we dat een grote hoeveelheid Hildegard-liefhebbers èn Hildegard-kenners verzameld waren, en dat we die prachtig klinkende kerk met Hildegards zwierige ‘symfonieën’ hebben verzadigd. We? Ja, dat zijn van links naar rechts Lisa De Rijcke, Amélie Renglet, Michaela Riener (solo), Kerlijne Van Nevel (duo), Veerle Van Roosbroeck en Sarah Abrams (duo).

Van de gelegenheid maken we onze trouwe volgers erop attent dat het vervolg van ‘Hours of Hildegard’ (onze integrale opname van de Dendermonde Codex) te verwachten is binnen ongeveer een jaar. Wegens omstandigheden (waaronder een zwangere soliste) zullen de eerstvolgende opnames voor het tweede, derde en vierde deel van de vermoedelijk veertiendelige reeks niet vroeger dan maart 2019 plaatsgrijpen. Zelf kijken we er erg naar uit dit parcours verder te zetten — maar eerst andere katten (of zijn het schorpioenen) te geselen…

Hendrik Elie Anna Vanden Abeele, 31 mei 2018

31•05•2018 Leuven [B] Hildegard met haar karakter

Dendermonde codex Psallentes 2018 Leuven Begijnhofkerk

Hildegard von Bingen werd tijdens haar leven geregeld gedwarsboomd door mannen met macht, ‘omwille van haar karakter’. Ongetwijfeld was ze voor die mannen een te sterke persoonlijkheid — dat komt ons bekend voor, na achthonderd jaar is er nog niets veranderd. Ook haar muziek niet! Op donderdag 31 mei 2018 om 20u30 zingt Psallentes liederen uit de Symphonia en de Ordo virtutum van Hildegard van Bingen in de kerk van het Groot Begijnhof, Leuven. Tickets hier.

In 2018 zet de KU Leuven het leven en werk van Hildegard von Bingen in de kijker met een tentoonstelling, congres en concert. De tentoonstelling in de Maurits Sabbebibliotheek brengt een unieke selectie handschriften, liedboeken en brieven van Hildegard bij elkaar. Blikvanger is de Dendermonde Codex, een handschrift met een bijzondere verzameling van teksten en liederen, waaronder de Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum.

Hildegard van Bingen schreef de Symphonia in het midden van de twaalfde eeuw in het klooster van Rupertsberg, in het Rijnland. Het handschrift bevat een zestigtal eenstemmige liederen voor liturgisch gebruik. Daarnaast bevat de codex Hildegards Liber vitae meritorum en het Liber viarum Dei van haar vriendin Elisabeth van Schönau. Het handschrift sluit af met een zelden bestudeerde dialoog tussen een priester en de duivel.

De codex kende een bewogen geschiedenis: omstreeks 1174 stuurde Hildegard het handschrift naar een bevriende monnik in de cisterciënzerabdij van Villers in Brabant. Nadien kwam het handschrift terecht in de abdij van Gembloux en in de abdij van Affligem, om in de negentiende eeuw in de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde te belanden. Deze abdij besliste in 2017 om het manuscript – inmiddels erkend als Vlaams Topstuk – in langdurige bewaring te geven aan de Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

De focustentoonstelling loopt van 30 mei tot 22 augustus 2018 en wordt georganiseerd in het kader van de internationale conferentie Medieval Mystical Theology in Dialogue with Contemporary Thought. Naast de Dendermonde Codex, die er ook digitaal te bekijken is, worden vroege drukken met het werk van Hildegard en andere middeleeuwse mysticae tentoongesteld. De opening van de tentoonstelling wordt gevierd met een concert op 31 mei door Psallentes, het Leuvens ensemble gespecialiseerd in de middeleeuwse en renaissance-muziek. Zij zingen werk uit de Symphonia van Hildegard van Bingen. De tentoonstelling is een samenwerking tussen de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde, de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en het Book Heritage Lab – KU Leuven.

Mededeling omtrent ‘privacy’

Kimchi Psallentes

Het heeft iets aandoenlijks: dezer dagen krijg je veelvuldig berichten in je mailbox over ‘privacy’ — er treedt deze week een nieuwe wet in voege, vandaar. Een ietwat neurotische wetgever heeft allerlei maatregelen en reglementen bedacht voor het beschermen van de ‘persoonlijke levenssfeer’. Op zich goed, uiteraard, en in het geheel genomen lijken het ons goede maatregelen te zijn, en ook Psallentes zorgt er uiteraard voor in orde te zijn met die nieuwe wetgeving (zo dadelijk meer op dat punt), maar het heeft toch ook iets lachwekkends: zien hoe je ongelooflijk veel overal zomaar over iedereen kan vinden, bovendien bijna honderd procent afkomstig van de ‘iedereen’ in kwestie; en anderzijds dan een wetgeving die zodanig rigoureus is dat eenvoudige sociale cohesie bemoeilijkt wordt: probeer tegenwoordig maar eens een adres of telefoonnummer te krijgen van een collega, van een student, van een leraar. Oeioeioei de privacy! Ontspan u, wat is het probleem? Ik woon in Leuven, Arthur De Greefstraat 34. Altijd welkom, tenzij je niet welkom bent, dan doe ik niet open! En ik ben geboren in Brugge op 21 januari 1966 (dat staat ook ergens op Wikipedia geloof ik). De voornaam van mijn moeder is Georgette, maar ze houdt er niet van zo genoemd te worden, dus waag het niet! En nog wat persoonlijke informatie: vanavond at ik geen Kimchi!

Maar om dus nu even mede te delen hoe Psallentes voor die privacy zorgt: wij hebben geen bestanden over niemand, wij sturen geen nieuwsbrieven, doen geen mailings. Op deze site kun je je via het platform WordPress met je mailadres inschrijven om ‘volger’ te zijn. Je kunt dan zelf bepalen of je mails krijgt, en wanneer je ze krijgt (bijvoorbeeld bij elke nieuw bericht, of eenmaal in de week). Iedereen die ons op deze manier volgt heeft hier ooit zelf voor gekozen, en kan haar of zijn inschrijving te allen tijde ongedaan maken of aanpassen. Over de mensen die ons volgen weten we verder niets. In de ‘cockpit’ van deze site, via het WordPress-platform, kunnen we alleen mailadressen zien — dat is dus de enige informatie die we over u hebben. De mailadressen worden door onszelf niet opgeslagen, en worden zoals gezegd verder ook niet door ons gebruikt. Naar onze mening komt op deze manier en langs deze weg uw privacy dus zeker niet in gevaar. Mocht u twijfelen, dan kan u zich dus uitschrijven — hetgeen we uiteraard ten zeerste zouden betreuren.

Als je het mij vraagt moeten we er in het algemeen aan werken zorgvuldiger met mensen om te gaan, ons oefenen in empathie, in meeleven. Daar heb je geen wetten voor nodig, en als je vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de integriteit van iemand anders, dan is ook het respect voor de persoonlijke levenssfeer onmiddellijk in orde. Sorry — dat was wat prekerig, maar ik vraag me dan ook af hoe we in dit tijdperk van neurose en paranoia terechtgekomen zijn.

Tekst en Foto Hendrik Vanden Abeele, 22 en 21 mei 2018

PS. De visies hierboven verwoord zijn de visies van mezelf, Hendrik, en niet noodzakelijk de visies van (de medewerkers en de bestuursleden van) de vzw Psallentes.

Blog at WordPress.com.

Up ↑