Punica granatum #11 Souterliedeken Want ik beken

Sierlijk beminnelijk schimmenspel door Psallentes zangeressen, met Philine Janssens. Het is een ‘Souterliedeken’, van Clemens non Papa. De live-opname is van Geert Callaert, Sint-Ignatiuskapel Antwerpen januari 2019.

Met medewerking van en dank aan Philine Janssens, Sarah Abrams, Elisabeth Colson, Lisa De Rijcke, Kristien Nijs, Rozelien Nys, Amélie Renglet, Marina Smolders, Barbara Somers, Sarah Van Mol, Veerle Van Roosbroeck, Kerlijne Van Nevel, Sander Tas, Danja Cauberghs, Boris Tas, Daan Appels, Ibbe Van Dyck, Marcel Van Coile (foto), Geert Callaert (live-opname), Hendrik Vanden Abeele

Punica granatum is een Psallentes-project van Hendrik Vanden Abeele, artist in residence op Muziekkasteel Alden Biesen 2019. Met dank aan de Vlaamse overheid, Landcommanderij Alden Biesen, Musica Impulscentrum voor Muziek, Psallentes en Le Bricoleur. Bijzondere dank aan Esther Ursem, Tine Van den Bunder en Patrick Cornelissen.

Punica granatum kan vanaf de zomer van 2020 als muzikale wandeling worden beleefd doorheen de Engelse Tuin van de Landcommanderij Alden Biesen.

Punica granatum werd opgenomen in augustus 2019, toen de term ‘social distancing’ nog moest worden uitgevonden.

Springen vallen opstaan en weer doorgaan [Punica #10]

Bij alle video-projecten hoort een ‘blooper reel’ toch? Een overzichtje van wat er tijdens het filmen niet zo lekker loopt, tot hilariteit van de deelnemers? Wel, hier hebben we de bloopers in de video zelf laten zitten. Probeer het thuis anders eens: Latijnse tekst uit het hoofd leren, dat zingen in canon, synchroon stappen en klappen, en om de zoveel tellen een sprongetje maken. Het wordt algauw een ‘springen vallen opstaan en weer doorgaan’. Zeker als je nog vijftien andere filmpjes te maken hebt…

Met medewerking van en dank aan Philine Janssens, Sarah Abrams, Elisabeth Colson, Lisa De Rijcke, Kristien Nijs, Rozelien Nys, Amélie Renglet, Marina Smolders, Barbara Somers, Sarah Van Mol, Kerlijne Van Nevel, Sander Tas, Danja Cauberghs, Boris Tas, Daan Appels, Ibbe Van Dyck, Marcel Van Coile, Hendrik Vanden Abeele.

Punica granatum is een Psallentes-project van Hendrik Vanden Abeele, artist in residence op Muziekkasteel Alden Biesen 2019. Met dank aan de Vlaamse overheid, Landcommanderij Alden Biesen, Musica Impulscentrum voor Muziek, Psallentes en Le Bricoleur. Bijzondere dank aan Esther Ursem, Tine Van den Bunder en Patrick Cornelissen.

Punica granatum kan vanaf de zomer van 2020 als muzikale wandeling worden beleefd doorheen de Engelse Tuin van de Landcommanderij Alden Biesen.

Punica granatum werd opgenomen in augustus 2019, toen de term ‘social distancing’ nog moest worden uitgevonden.

Punica granatum kwam tot stand met medewerking van en dank aan Philine Janssens, Sarah Abrams, Elisabeth Colson, Lisa De Rijcke, Kristien Nijs, Rozelien Nys, Amélie Renglet, Michaela Riener, Marina Smolders, Barbara Somers, Sarah Van Mol, Veerle Van Roosbroeck, Kerlijne Van Nevel, Sander Tas, Danja Cauberghs, Boris Tas, Daan Appels, Ibbe Van Dyck, Marcel Van Coile, Hendrik Vanden Abeele

Psallentes op Radio 1 (Merci Astrid Stockman)

Psallentes 2020 Herent Radio 1 Hildegard

Zopas was een streepje Psallentes te horen op Radio 1. Dat is niet de eerste keer, en het is hopelijk niet de laatste keer, maar het was zeker een bijzondere keer. Astrid Stockman (ik had bijna gezegd: ‘ons Astrid’) was er te gast in het programma ‘De zomer van 2020’ en ze ging op zoek naar ‘liedjes over toxische relaties’. Wat haar daarbij te binnen schoot was een stuk van Hildegard von Bingen, op een tekst die, als je erop doordrenkt, niet bepaald een liefhebbende relatie beschrijft, eerder een hiërarchische: de letterlijke vertaling ervan gaat namelijk als volgt: ‘God heeft het in de eerste vrouw [Eva] bepaald dat zij ondersteund zal worden door de waakzaamheid van de man’.

Enkele jaren geleden heb ik hier al verteld wat wij daarmee deden: ‘De oorspronkelijke woorden ‘Deus enim in prima muliere praesignavit, ut mulier a viri custodia nutriretur’ krijg je aanvankelijk te horen zoals het moet, maar tegen het einde van het nummer is de tekst in de war gebracht. De woorden zijn tot lettergrepen verknipt, en die lettergrepen zijn door elkaar geschud en weer aan elkaar geplakt. Zo krijgen we een nieuwe tekst met namaak latijn: ‘Denim usin epri nimma in mupri lima emureli praee sirena praevit sigut namu vitliut’. Als je het ons vraagt is dit zinvoller, in deze tijd waarin een vrouw niet meer aandacht of bescherming [of dus: ondersteuning] van een man nodig heeft dan een man van een vrouw.’

Merci beaucoup, beste Astrid, dat je aan Psallentes dacht om het thema ‘toxische relaties’ te belichten. 🙂

Wil je het fragment herbeluisteren, zie hieronder (of via ‘Herbeluister’ op Radio 1 zelf). In het fragment hieronder hoor je eerst het nummer in kwestie, en vanaf 4’25” ook het commentaar van Astrid.

Foto en tekst Hendrik Vanden Abeele. De foto werd genomen op 20 juli 2020 in de Sint-Jozefsdreef te Herent.

Punica granatum #9 Ave Hildegard

Tijd voor een klapper: Michaela Riener soleert in een fragmentje Hildegard von Bingen, terwijl ze transformeert van Minerva (zie de tempel op de achtergrond) in Maria, Moeder Gods (zie de bedevaartgeschiedenis van Alden Biesen). Met muziek van de Duitse von Bingen hebben we meteen ook een knipoog naar de Duitse roots van de de Ridderorde die Alden Biesen stichtte. Dank Michaela voor zoveel moois!

Met medewerking van en dank aan Michaela Riener, Sander Tas, Danja Cauberghs, Boris Tas, Daan Appels, Ibbe Van Dyck, Marcel Van Coile, Hendrik Vanden Abeele.

Punica granatum is een Psallentes-project van Hendrik Vanden Abeele, artist in residence op Muziekkasteel Alden Biesen 2019. Met dank aan de Vlaamse overheid, Landcommanderij Alden Biesen, Musica Impulscentrum voor Muziek, Psallentes en Le Bricoleur. Bijzondere dank aan Esther Ursem, Tine Van den Bunder en Patrick Cornelissen.

Punica granatum kan vanaf de zomer van 2020 als muzikale wandeling worden beleefd doorheen de Engelse Tuin van de Landcommanderij Alden Biesen.

Punica granatum werd opgenomen in augustus 2019, toen de term ‘social distancing’ nog moest worden uitgevonden.

Punica granatum kwam tot stand met medewerking van en dank aan Philine Janssens, Sarah Abrams, Elisabeth Colson, Lisa De Rijcke, Kristien Nijs, Rozelien Nys, Amélie Renglet, Michaela Riener, Marina Smolders, Barbara Somers, Sarah Van Mol, Veerle Van Roosbroeck, Kerlijne Van Nevel, Sander Tas, Danja Cauberghs, Boris Tas, Daan Appels, Ibbe Van Dyck, Marcel Van Coile, Hendrik Vanden Abeele

Punica granatum #8 Sumer IV

Ze lijken beschonken, maar ze zijn wellicht gewoon wat vrolijk — aangemoedigd door dat glaasje natuurlijk. Ze hebben bij het ochtendgloren het feest verlaten. Ook de bruid was al gaan vliegen, hebben we gezien. De Engelse Tuin van Landcommanderij Alden Biesen kent fijne verborgen paadjes, waar je dit soort intiem-uitbundige wandelaars in uitzonderlijke gevallen misschien wel tegenkomt, minstens in je dromen. Op de open plek bij het Minerva-tempeltje wacht deze dames wel een verrassing… Meer daarover in de volgende aflevering.

Inmiddels is Punica granatum halfweg. Voor het gemak hieronder de zeven andere video’s op een rij:

 

Punica granatum #5 Vlied ras

‘Vreugde-zang Mademoiselle Tubbicx’

Vlied ras gy snelle faam, verbryd nu wyd nen naam,

des weerde ziel daar Godes oog op viel.

Die dees’ bedauwde Roos tot syne Bruyd verkoos.

Zoo haast syn licht verheugde haar gesicht,

en sy hem opdroeg den jeugden tyd, van ’s levens geuren,

en bloemen en kleuren, tot dankbaarheyd.

Met medewerking van en dank aan Philine Janssens, Sarah Abrams, Elisabeth Colson, Lisa De Rijcke, Kristien Nijs, Rozelien Nys, Amélie Renglet, Marina Smolders, Barbara Somers, Sarah Van Mol, Veerle Van Roosbroeck, Kerlijne Van Nevel, Sander Tas, Danja Cauberghs, Boris Tas, Daan Appels, Ibbe Van Dyck, Marcel Van Coile, Hendrik Vanden Abeele

Punica granatum is een Psallentes-project van Hendrik Vanden Abeele, artist in residence op Muziekkasteel Alden Biesen 2019. Met dank aan de Vlaamse overheid, Landcommanderij Alden Biesen, Musica Impulscentrum voor Muziek, Psallentes en Le Bricoleur. Bijzondere dank aan Esther Ursem, Tine Van den Bunder en Patrick Cornelissen.

Punica granatum kan vanaf de zomer van 2020 als muzikale wandeling worden beleefd doorheen de Engelse Tuin van de Landcommanderij Alden Biesen.

Punica granatum werd opgenomen in augustus 2019, toen de term ‘social distancing’ nog moest worden uitgevonden.

Punica granatum #4 Sumer II

De meysjens huyden daeghs meugen haer wel wat mijden;
Want een die moy is heeft al veel aenstoots te lijden.
Neen, Leander fluyt mijn soo licht niet in sijn strick.
Zijn gelt en eeden acht ick niet, ick min Hendrick.

(Jan de Mol, Bedrogen lichtmis, 1671)

Punica granatum #3 Esurientes

Aan de tekst van het Magnificat is onder meer zo mooi dat het zonder omwegen de machtigen, hoogmoedigen en rijken op hun plaats zet. De oude Grieken wisten het al: als je gelukkig wil worden, hou je dan verre van macht, roem en geld. Nou, in het Magnificat vernemen we precies dat uit de mond van Maria. Slimme vrouw!

Dus als je dan in de Engelse Tuin van de Landcommanderij Alden Biesen vertoeft, en je komt hier bij het zomerhuis aan, waar zich een ijskelder bevindt, dan sta je als vanzelf stil bij de vergankelijkheid van het leven.

Zo’n blok ijs houdt overigens merkwaardig lang stand, zelfs als je het met fakkels bestookt. Maar het vuur zal wel degelijk winnen. Zoals het dat ook deed op 8 maart 1971, toen zowat de hele waterburcht in vlammen opging. Het was niet bepaald een mooi zicht.

In deze video zingen de zangeressen van Psallentes een fragment uit één van de Magnificats van Jacob Clement (ook wel bekend als Clemens non Papa). ‘Hij heeft hongerigen met gaven overladen, en rijken met lege handen weggestuurd.’

Hendrik Elie Vanden Abeele, 13 juli 2020

Met medewerking van en dank aan Philine Janssens, Sarah Abrams, Elisabeth Colson, Lisa De Rijcke, Kristien Nijs, Rozelien Nys, Amélie Renglet, Marina Smolders, Barbara Somers, Sarah Van Mol, Veerle Van Roosbroeck, Kerlijne Van Nevel, Sander Tas, Danja Cauberghs, Boris Tas, Daan Appels, Ibbe Van Dyck, Marcel Van Coile, Hendrik Vanden Abeele

Punica granatum is een Psallentes-project van Hendrik Vanden Abeele, artist in residence op Muziekkasteel Alden Biesen 2019. Met dank aan de Vlaamse overheid, Landcommanderij Alden Biesen, Musica Impulscentrum voor Muziek, Psallentes en Le Bricoleur. Bijzondere dank aan Esther Ursem, Tine Van den Bunder en Patrick Cornelissen.

Punica granatum kan vanaf de zomer van 2020 als muzikale wandeling worden beleefd doorheen de Engelse Tuin van de Landcommanderij Alden Biesen.

Punica granatum werd opgenomen in augustus 2019, toen de term ‘social distancing’ nog moest worden uitgevonden.

Blog at WordPress.com.

Up ↑