Servatius @ Millen [B]

[ENG] This is a place in the Belgian village of Millen, where possibly, and according to poet Hendrik van Veldeke, Saint Servatius rested. He was on his way from Tongeren to Maastricht, and where he became tired, he lay down, and the earth formed itself around his body. He subsequently preached standing on this little hill. (In reality, it could be a Roman or late medieval part of an edifice, or a place of worship, or some kind of tomb.)

Jurgen de Bruyn of Zefiro Torna and Hendrik Vanden Abeele of Psallentes visited the place and filmed this for you. The film was made as a background to a project that both ensembles put up for the Early Music festival Dag Oude Muziek at Alden Biesen (Belgium), 30 june 2013.

[NL] Dit is een plek in het Belgische dorp Millen, waar ooit, toch volgens de dichter Hendrik van Veldeke, de Heilige Servaas zou hebben gerust. Hij was op weg van Tongeren naar Maastricht, en toen hij moe werd was hij gaan liggen. Daarop vormde de aarde zich rond zijn lichaam. Vervolgens zou hij op de kleine heuvel gepreekt hebben. (In werkelijkheid kan dit een deel van een bouwwerk zijn, een religieuze plek, of een graf – het staat bekend als de ‘tomheuvel’ van Millen).

Jurgen de Bruyn van Zefiro Torna en Hendrik Vanden Abeele van Psallentes maakten deze film als achtergrond bij een productie voor de Dag Oude Muziek te Alden Biesen op 30 juni 2013.

30•06•2013 Alden Biesen [B] Dag Oude Muziek: Servaas by Zefiro Torna & Psallentes

Psallentes en Zefiro Torna op straat in MaastrichtLuister naar Servaas 2

Die voele heilighe man

Daer ich dese reden aff began,

Die genadighe sinte Seruaes,

Die eyn gewaer bisscop was,

Die vast hielde gods gebodt;

Want hem onse here godt

Tsijnen dienste hadde verkoren

Nu bidden wij den goids druyt.

Den mennich sondaer roept ane,

Dat hi den ghewaren god vermaner

Doer sijn grondelose genade

Dat hij mich nyet en versmade

Doer eynghe mijnre misdaet

Ende doen mich hulpe ende raet

Ende moete mich gracie gheuen

Dat ich sinte Seruaes leuen

Alsoe moet beduden

Den ongheleerden luden

Alst god ende sinte seruaes beteme,

Ende hijt genadelike verneme

Want ich eyn sondich mensche ben,

Sonder macht ende sonder sen

(Hendrik van Veldeke, Servaaslegende, 155-185)

Blog at WordPress.com.

Up ↑