Psallentes

Psallentes

You can scroll the shelf using and keys

Hildegard & Galina

11 February 2016 1 Comment

Oestvolskaja en Hildegard Psallentes Hendrik Vanden Abeele

Een nieuw project begint heel concrete gestalte te krijgen. Voor het programma ‘The road of excess leads to the palace of wisdom’, dat Psallentes samen met Het Collectief voor Bozar ontwikkelt rond de muziek van zowel Hildegard von Bingen als Galina Oestvolskaja, komt stilaan een en ander op papier te staan. Weerslag van experimenteerdaden in de studio. Op deze pagina uit mijn schetsboek wordt een ogenschijnlijk eindeloze Hildegard-melisme in sonate 6 van Oestvolskaja gepeuterd. Alvast een beetje meer praktische info hier. En meer later!

Hendrik Elie Vanden Abeele, 11 februari 2016

Dubbel gedenkend op z’n Grieks

19 June 2015

In dankbaar gedenken aan Drs. P;

en aan de Grieken;

je zal je dezer dagen maar aan eenvoudig Griek zijn wagen.

Hendrik Vanden Abeele, 19 juni 2015.

The music of language

22 January 2014

Crowdfunding Turnhouts Processionale op goede weg

9 December 2013

Dertig Procent Turnhout Processionale site Psallentes Hendrik Vanden Abeele

[NL] Het Boekensteun-project rond het Turnhoutse Processionale (met hoofdletter) dat zal worden gedigitaliseerd, heeft een mooie start genomen. Nog maar een week na lancering heeft het project al 30% van de beoogde som binnengehaald. Dat is prachtig – nu nog die andere 70%.

[RECOMMENDED] Tonal Tools

1 December 2013

[°°] Hadewijch – Ay, in welken soe verbaerd de tijt

13 November 2013

[NL] Uit Psallentes’ winterproductie Koningskind, deze ‘Ay, in welken soe verbaerd de tijt’. De dertiende-eeuwse mystica Hadewijch dichtte dit lied op de Latijnse sequens Mariae praeconio, waarvan ze aan het einde van de strofen telkens enkele woorden citeerde. Voor deze versie baseerde Psallentes zich op het werk van Louis Grijp en Ike de Loos in de bundel Hadewijch Liederen, uitgegeven door Veerle Fraeters en Frank Willaert bij de Historische Uitgeverij, 2009. De melodie werd door Hendrik Vanden Abeele aangepast op basis van een versie van de Mariae praeconio in een Brugs graduale uit de vijftiende eeuw. Dat graduale (Brugge, OCMW-archief, zonder nummer) was bestemd voor het Magdalenaklooster.

[ENG] From Psallentes’ winter production Royal Offspring. This song by the thirteenth-century poet Hadewijch was based on the Latin sequence Mariae praeconio, of which Hadewijch cites a few words at the end of each strophe. Louis Grijp and Ike de Loos made a transcription of the song in the book Hadewijch Liederen, edited by Veerle Fraeters and Frank Willaert (Historische Uitgeverij, 2009). The melody was adapted by Hendrik Vanden Abeele based on a version of the Mariae praeconio in a Gradual from Bruges, late fifteenth-century. This Gradual (Bruges, OCMW-archives, no number) was ordered by the Magdalen Cloister.

Met/With
Barbara Somers, Kerlijne Van Nevel, Rozelien Nys, alten/altos
Marina Smolders, Sarah Abrams, Veerle Van Roosbroeck, sopranen/sopranos
Manuela Bucher, vedel/vielle
Hendrik Vanden Abeele, artistic direction

Shot and edited by Wim Vanmechelen
Sound recording by Hendrik Vanden Abeele – Le Bricoleur

Thanks to
Veerle Francke and Bart Demuyt
at Alamire Foundation, Huis van de Polyfonie, Heverlee/Leuven, Belgium.

Visit
http://www.psallentes.com
http://www.alamirefoundation.org

Oktober/November 2013

Onderstaande vertaling is van Veerle Fraeters en Frank Willaert (Historisch Uitgeverij, 2009). No English translation available (yet).

1a
Ay, in welken soe verbaerd de tijt,
en es in al de werelt wijt
dat mi gheven mach delijt
dan verus amor.

Ach, hoe het seizoen er ook uitziet,
in de hele wijde wereld is er niets
dat mij vreugde kan schenken
behalve ware minne.

1b
Ay minne, op trouwe, want gi al sijt
miere zielen joie, mier herten vlijt,
ontfaermt der noet, siet ane den strijt,
hort cordis clamor.

Ach minne, in hoop op je trouw, want jij bent heel
de blijdschap van mijn ziel, de lust van mijn hart:
heb meelij met mijn nood, aanzie mijn strijd,
hoor mijn hartenkreet.

2a
Ay, wat ic mijn wee roepe ende clage,
de minne doe met mi hare behaghe.
Ic wille hare gheven al mine daghe
laus et honor.

Ach, hoe ik mijn pijn ook uitschreeuw en beklaag,
de minne mag doen met mij wat ze wil.
Ik wil haar al mijn dagen geven:
lof en eer.

2b
Ay minne, ochte trouwe uwe oghe anezaghe!
Want mi maect coene dat ics ghewage.
Want mi ierst up uwe hog he stage
uwe traxit odor.

Ach minne, mocht je oog toch mijn trouw bezien!
Want daarvan te gewagen geeft mij moed.
Want naar je hoge hoogten
trok mij eerst jouw geur.

3a
Ay minne, ja gi, die nie en loghet,
want ghi mi toenet in der joghet
daer ic na quele. Want ghijt vermoget,
sijt medicina.

Ach minne, ja jij, die nooit loog,
omdat jij me in mijn jeugd datgene getoond hebt
waar ik naar smacht. Omdat jij het kunt,
wees medicijn.

3b
Ay ja, minne, ghi die als sijt voghet,
ghevet mi omme minnen dies mi meest hoghet,
want ghi sijt moeder alre doghet,
vrouwe et regina.

Ach ja, minne, jij die over alles heerst,
geef me omwille van minne wat me het meest verheugt.
Want jij bent de moeder van alle deugden,
vrouwe en koningin.

4a
Ay, werde minne, fine pure,
wan siedi ane hoe ic ghedure?
Ende sijt in mine bettere zuere
condimentum.

Ach, hooggeëerde minne, edel en zuiver,
waarom zie je niet hoe ik standhoud?
En wees in mijn bittere ellende
leniging.

4b
Ay, ic dole te swaer in de avonture.
Mi sijn al andere saken suere.
Volgevet mi, minne, uwe hoghe nature
sacramentum.

Ach, ik dool te zeer in het avontuur.
Alle andere zaken zijn mij zuur.
Geef mij, minne, je hoge natuur helemaal
als een heilig mysterie.

5a
Ay, ben ic in vrome ochte in scade,
si al, minne, bi uwen rade.
Uwe slaghen sijn mi genoech genade
Redemptori.

Ach, ben ik in het voor- of in het nadeel,
moge alles, minne, gaan volgens jouw raadsbesluit.
Jouw slagen zijn voor mij voldoende genade
in de ogen van de Verlosser.

5b
Ay, wadic gewat, clemmic up grade,
bennic in honger ochte in sade,
dat ic u, minne, genoeg voldade,
bene mori.

Ach, of ik door het diepe waad of steile wegen klim,
of ik hongerig of verzadigd ben,
mocht ik jou, minne, totale voldoening geven
en goed sterven.

Amen.

Les Beguinages II – Beghinae by Psallentes

1 October 2013

Les Beguinages II - Psallentes' Beghinae dir. Hendrik Vanden Abeele

“Interieur de l’église Saint-Christophe à Liège. La restauration pas trop destructive lui a pourtant enlevé son caractère fruste et sévère. La dimension des piliers, la porte occidentale en style de transition, les chapiteaux à crochets, les épais meneaux chanfreinés des fenêtres jumelées, le double arc triomphal de la croisée et ses piliers cruciformes sont d’heureux rappels de son aspect primitif.”

Beghinae Psallentes Hendrik Vanden Abeele

Taken from Mademoiselle Van Bever, Beguinages. Bruxelles, Editions du Cercle d’Art, 1943.

Psallentes has made a much acclaimed Beghinae-album. Ask for it in your local CD-store.

“Have you ever seen any beguines? We haven’t either. Those devout laywomen of centuries past are no more. But would you like to hear them sing? That is possible. The Beghinae of Psallentes sing works from manuscripts found in the beguinages of Bruges, Antwerp and Amsterdam, among others. Beguines? They appear before your very eyes.”

You can also find the album on Amazon.

Beghinae on Amazon, Psallentes dir. Hendrik Vanden Abeele

 

Ink on skin? It’s a manuscript!

29 September 2013

(The Guardian, 28 September 2013)

Les Beguinages I – Beghinae by Psallentes

27 September 2013

Les Beguinages I

“Statue de Sainte Begge. (XVIIIe siècle. Sacristie du Béguinage d’Hoogstraten.) Réalisme des statues habillées flamandes faisant l’objet d’un culte populaire.”

Beghinae Psallentes Hendrik Vanden Abeele

Taken from Mademoiselle Van Bever, Beguinages. Bruxelles, Editions du Cercle d’Art, 1943.

Psallentes has made a much acclaimed Beghinae-album. Ask for it in your local CD-store.

“Have you ever seen any beguines? We haven’t either. Those devout laywomen of centuries past are no more. But would you like to hear them sing? That is possible. The Beghinae of Psallentes sing works from manuscripts found in the beguinages of Bruges, Antwerp and Amsterdam, among others. Beguines? They appear before your very eyes.”

You can also find the album on iTunes.

Beghinae op iTunes, Psallentes dir. Hendrik Vanden Abeele

One day, Psallentes plainchant will resound during Sunday Assembly’s congregations

15 September 2013

Sunday Assembly on Psallentes site, Guardian article

The Guardian, 14 september 2013, Esther Addley:

It started, as a number of the world’s great religions have done, with a small group of friends and a persuasive idea: why should atheists miss out on all the good things churches have to offer? What would happen if they set up a “godless congregation” that met to celebrate life, with no hope of the hereafter?

Eight months after their first meeting in a deconsecrated church in north London, the founders of the Sunday Assembly have their answer: on Sunday they will announce the formation of satellite congregations in more than 20 cities across Britain and the world, the first wave of an expansion that they believe could see 40 atheist churches springing up by the year and as many as 1,000 worldwide within a decade.

From Glasgow, Leeds, Bristol and Dublin, to New York, San Diego and Vancouver, to Perth, Melbourne and Sydney, groups of non-believers will be getting together to form their own monthly Sunday Assemblies, with the movement’s founders – the standup comedians Sanderson Jones and Pippa Evans  – visiting the fledgling congregations in what they are calling, only partly in jest, a “global missionary tour”.

Though he always suspected he was not the only one to regret that his lack of faith excluded him from a church-style community, Jones admits to being a little bewildered by the speed and scale at which his idea has caught on. “When I had the idea for this, I always thought if it was something I would like to go to in London then it was something other people would like to go to in other places.

“The one thing that we didn’t take into account was the power of the internet, and I think even more than that, the fact that there is obviously a latent need for this kind of thing. People have always congregated around things that they believe in. I think people are going to look back at the fact that it didn’t happen as the oddity, not this part.”

Satellite assemblies will agree to the central charter of Jones and Evans’s original gathering – which still meets monthly in central London – and Jones expects them, initially at least, to stick to a similar format, in which a “host” leads several hundred congregants through songs, moments of contemplation and a sermon-like (but secular) talk.

“If we do it in London and there are 400 people who come, that’s brilliant, but if we find a way to help hundreds of people to set one up then we can have a bigger impact than we could ever dream of,” says Jones. Their vision, he says, is “a godless gathering in every town, city or village that wants one”.

Stuart Balkham is one of a small group of Brighton unbelievers who next weekend will hold their inaugural assembly – the theme is beginnings – in a disused church in Hove.

He and his partner went to the London gathering where, he says, “there was just something that clicked”. Part of the appeal was the style of non-worship: “It’s unashamedly copying a familiar Church of England format, so it’s part of the collective consciousness.”

Balkham says he has envied churches the sense of community they can offer, and thinks atheists can learn from the social good that many churches do. “It’s naive to deny that there’s a lot of good that comes out of organised religion, and I think helping in the community is another thing that Sunday Assemblies should be aspiring to unashamedly copy.” (End of quote)

Read the full article here (The Guardian).

17•08•2013 Bever [B] Rosario: Beghinae

15 August 2013

17 Augustus 2013 Bever, Dorpskerk, 06h30 (sic). Meer info hier.

[NL] Heb je ooit al begijntjes gezien? Wij ook niet. Deze vrome vrouwen van vervlogen eeuwen zijn uitgestorven. Wil je ze horen zingen? Dat kan wel. De Beghinae van Psallentes♀ zingen uit manuscripten die ze vonden in de begijnhoven van onder meer Brugge, Antwerpen en Amsterdam. Begijntjes? Je ziet ze zo voor je.

[FR] Vous n’avez jamais rencontré de béguines￿? Nous non plus. Ces femmes pieuses appartenaient à une communauté religieuse fondée voici plusieurs siècles, aujourd’hui disparue. En revanche, vous pouvez les entendre chanter! Les Beghinae de l’ensemble Psallentes♀ s’inspirent de divers manuscrits, découverts entre autres dans les béguinages de Bruges, d’Anvers et d’Amsterdam, et font renaître la voix des béguines.

[ENG] Have you ever seen any beguines? We haven’t either. Those devout laywomen of centuries past are no more. But would you like to hear them sing? That is possible. The Beghinae of Psallentes♀ sing works from manuscripts found in the beguinages of Bruges, Antwerp and Amsterdam, among others. Beguines? They appear before your very eyes.

 

White monks

19 February 2013

Photograph by Francesca Phllips

Photograph by Francesca Phllips

[ENG] On our wish list: visiting ‘White Monks – A Life in Shadows’ photography exhibition at Holy Trinity Chruch, Sloane Street, London. Photographs by Francesca Phillips. Born in London but currently living in Spain, Phillips visited three Spanish Trappists monasteries: “With the permission to photograph came several provisos that included, at first, showing no faces at all. Wandering around alone in public areas I was to be as inconspicuous and as sensitive as possible. If accompanied I could go to certain private quarters, but just for a few minutes, and there was to be no talking, as is the rule of the Order. The slightly clandestine nature of it was strangely liberating, seemed entirely natural to my inherent propensity for secrecy. At six o´clock in the morning, in the winter, in the darkness of a 12th Century church, thinking you are alone, only to slowly discover that you are surrounded by twenty, hooded, praying monks – it was a perfect moment of pure theatre.” (francescaphllips.com)

Francesca Phllips also made an excellent documentary on El Silbo, the whistling language of La Gomera. You can watch it here.

Photograph by Francesca Phillips

Photograph by Francesca Phillips

[°°] Verslag Iedereen Klassiek Brugge [Psallentes 09:56-12:10]

19 December 2012


Met dank aan Barbara Somers, voor de deskundige toelichting!

[°°] The Power of Quiet

22 October 2012

Psallentes 2013-2016

22 June 2012

De Vlaamse regering heeft vandaag beslist dat Chant Group Psallentes ook in de periode 2013-2016 structureel ondersteund wordt, met een bijna verdriedubbeling van de middelen. Wij zijn daar uiteraard heel erg blij mee! We zullen meer dan ooit ons best doen om ons publiek krachtige en intense ervaringen aan te bieden, altijd vertrekkende vanuit laatmiddeleeuwse bronnen. Het gregoriaans of de monodie in het algemeen, maar ook alle aanverwante polyfonieën, ze zullen ons – zangers, zangeressen én publiek – tot steeds hogere sferen leiden. (Hier een smiley.)

Psallentes is te zien op de Dag Oude Muziek, op zondag 1 juli 2012 om 10u te Alden Biesen, met de première van het project CLOISTERED. Wij hopen van harte u daar te ontmoeten.

With the support of the government of Flanders

04•04•12 Lauwe [B], Sint-Bavokerk, 20u: Llibre Vermell de Montserrat (Psallentes & Zefiro Torna)

1 April 2012

Montserrat-gebergte Psallentes' Llibre Vermell de Montserrat, with Zefiro Torna

Het is avond. Een zachte zomeravond. Een kleine groep pelgrims rust uit, zittend tegen de kerkmuur van de Abdij van Montserrat. Zij komen van ver. Ze hebben een lange reis gemaakt om hier de beroemde zwarte Madonna te aanbidden. In de nabijheid van de Maria met het Kind verwachten deze bedevaarders verlichting, vergeving, zuivering, inspiratie, een nieuw begin.

Sommige pelgrims houden er ter plekke al gauw weer liederlijke gewoontes op na. Ze drinken, maken veel lawaai, ze dansen wild. Na de lange tocht moeten zij stoom afblazen. Maar niet deze rustige pelgrims tegen de kerkmuur. Zij genieten van elkaars samenzijn. Ook zij willen ‘liederlijk’ zijn, maar dan heel anders: om de avond door te brengen zingen ze samen liederen voor de Madonna. Ze kennen deze klassiekers door en door. (more…)

24•03•2012 Hendrik Vanden Abeele op Radio L1 Cultuurcafé

23 March 2012

Stem zaterdag 24 maart af op de Nederlands-Limburgse zender L1: Hendrik Vanden Abeele is er live te gast in het programma Cultuurcafé vanuit Grand Café ‘t Gouvernement in het Limburgs Museum, Keulsepoort 5 in Venlo. Presentatie Frans Pollux en Tom Doesborg. Hendrik praat er over de Nederlandse concerttour van Psallentes, over het onderzoek dat hij verricht naar de uitvoeringspraktijk van laat-middeleeuws gregoriaans, en over zijn project Antiphonary Walk-through.

Cultuurcafé