31•05•2018 Leuven [B] Hildegard met haar karakter

Dendermonde codex Psallentes 2018 Leuven Begijnhofkerk

Hildegard von Bingen werd tijdens haar leven geregeld gedwarsboomd door mannen met macht, ‘omwille van haar karakter’. Ongetwijfeld was ze voor die mannen een te sterke persoonlijkheid — dat komt ons bekend voor, na achthonderd jaar is er nog niets veranderd. Ook haar muziek niet! Op donderdag 31 mei 2018 om 20u30 zingt Psallentes liederen uit de Symphonia en de Ordo virtutum van Hildegard van Bingen in de kerk van het Groot Begijnhof, Leuven. Tickets hier.

In 2018 zet de KU Leuven het leven en werk van Hildegard von Bingen in de kijker met een tentoonstelling, congres en concert. De tentoonstelling in de Maurits Sabbebibliotheek brengt een unieke selectie handschriften, liedboeken en brieven van Hildegard bij elkaar. Blikvanger is de Dendermonde Codex, een handschrift met een bijzondere verzameling van teksten en liederen, waaronder de Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum.

Hildegard van Bingen schreef de Symphonia in het midden van de twaalfde eeuw in het klooster van Rupertsberg, in het Rijnland. Het handschrift bevat een zestigtal eenstemmige liederen voor liturgisch gebruik. Daarnaast bevat de codex Hildegards Liber vitae meritorum en het Liber viarum Dei van haar vriendin Elisabeth van Schönau. Het handschrift sluit af met een zelden bestudeerde dialoog tussen een priester en de duivel.

De codex kende een bewogen geschiedenis: omstreeks 1174 stuurde Hildegard het handschrift naar een bevriende monnik in de cisterciënzerabdij van Villers in Brabant. Nadien kwam het handschrift terecht in de abdij van Gembloux en in de abdij van Affligem, om in de negentiende eeuw in de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde te belanden. Deze abdij besliste in 2017 om het manuscript – inmiddels erkend als Vlaams Topstuk – in langdurige bewaring te geven aan de Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

De focustentoonstelling loopt van 30 mei tot 22 augustus 2018 en wordt georganiseerd in het kader van de internationale conferentie Medieval Mystical Theology in Dialogue with Contemporary Thought. Naast de Dendermonde Codex, die er ook digitaal te bekijken is, worden vroege drukken met het werk van Hildegard en andere middeleeuwse mysticae tentoongesteld. De opening van de tentoonstelling wordt gevierd met een concert op 31 mei door Psallentes, het Leuvens ensemble gespecialiseerd in de middeleeuwse en renaissance-muziek. Zij zingen werk uit de Symphonia van Hildegard van Bingen. De tentoonstelling is een samenwerking tussen de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde, de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en het Book Heritage Lab – KU Leuven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: