23•04•2016 Zing mee!

Transfiguratio uit B-Tc A 58 Psallentes Hendrik Vanden Abeele

Op zaterdag 23 april 2016 tussen 14u en 17u houdt Psallentes in samenwerking met Alamire Foundation een workshop rond het Doornikse handschrift B-Tc A58. We verwelkomen je om samen met enkele zangers van Psallentes gregoriaans en polyfonie te zingen uit dit mooie vijftiende- en zestiende-eeuwse handschrift. Verschillende vormen van gregoriaans worden aangestipt, en we zingen fragmenten uit een vierstemmige anonieme mis en uit een vierstemmig motet van Antoine de Févin.

De workshop is gratis en voor iedereen toegankelijk. Let wel: op voorhand inschrijven via info@alamirefoundation.be!

De muziek van dit handschrift wordt door Psallentes uitgevoerd op 28 april 2016 ter Parkabdij,  in het kader van het festival Passie van de Stemmen.

Dan nog de antwoordjes op enkele vaak gestelde twijfels en vragen.

  1. Twijfel: Oeioeioei, maar ik kan helemaal niet zingen! Antwoord: Mevrouw, meneer, er is niemand die niet kan zingen. Als u kan spreken, dan kan u zingen. Akkoord, niet iedereen heeft dezelfde aanleg, en vooral: niet iedereen heeft dezelfde scholing. Maar ook al heeft u het gevoel dat u niet kan zingen, het deelnemen aan de workshop kan op elk mogelijk niveau. In het slechtste geval zingt u alleen mee in gedachten.
  2. Vraag: Moet ik notenleer kennen om hieraan te kunnen deelnemen? Antwoord: Het zal uiteraard helpen als u al enige scholing hebt, zowel in het zingen als in het noten lezen. Toch is het zo dat veel aspecten van ons samenzingen gebaseerd zullen zijn op het inprenten van wat ik graag ‘deuntjes’ noem. Dat zijn modules, kleine melodietjes, motieven. De connectie tussen het auraal/oraal oefenen daarvan en de manier waarop het in het manuscript is genoteerd vraagt een heel andere instelling dan het traditionele noten lezen, waardoor dit laatste al bij al niet zo erg relevant is.
  3. Vraag: Moet ik vertrouwd zijn met oude vormen van muzieknotatie? Antwoord: Zie ook het antwoord op vraag 2. Het zal uiteraard altijd helpen dat u al enige kennis van oude muzieknotaties hebt. Maar de meeste melodieën/motieven laten zich makkelijk memoriseren, waarbij het genoteerde dan als een ezelsbrugje werkt, eerder dan dat je ook daadwerkelijk steeds opnieuw die notatie moet lezen.
  4. Vraag: Worden we onderverdeeld in stemtypes? Antwoord: Voor de gregoriaanse onderdelen zingt iedereen hetzelfde. Voor de polyfonie zullen we er baat bij hebben dat mannen en vrouwen telkens in hoog en laag worden opgedeeld, en ieder naar eigen tessituur meedoen. Het bepalen van de juiste tessituur gebeurt echter op natuurlijke wijze, aangezien iedereen alles instudeert, ook de vocale lijn van de ander.
  5. Vraag: Is er een toonmoment voorzien? Antwoord: We gaan tegen het eind van de workshop zeker wat we ingestudeerd hebben ‘uitvoeren’. Als u vindt dat iemand uit uw omgeving dat moet zien en horen, dan is die persoon van harte welkom rond 16u45. Echter zou ik zo zeggen: als die persoon geïnteresseerd genoeg is om om 16u45 naar uw uitvoeringetje te komen luisteren, breng die persoon dan liever meteen om 14u mee.
  6. Vraag: Waar is het Huis van de Polyfonie? Antwoord: Het Huis van de Polyfonie is gelegen op de site van de Parkabdij te Heverlee bij Leuven. De site op zich is meer dan een bezoekje waard, en als het een beetje mooi weer is, dan is een wandelingetje voor en na zeer aan te bevelen. Het Huis van de Polyfonie is gevestigd in de Mariapoort, dat is het eerste poortgebouw dat je tegenkomt wanneer je de Parkabdij-site binnenkomt van aan de Geldenaaksebaan.
  7. Vraag: Wanneer is de volgende workshop met Psallentes? Antwoord: Bedankt voor uw enthousiasme. U heeft geluk. Reeds de volgende dag, op zondag 24 april 2016, kunt u opnieuw komen meezingen. Tussen 12u en 17u45 zijn er om het half uur hele kleine workshops van 15 minuten rond pelgrimsliederen uit de Codex Calixtinus en het Llibre Vermell de Montserrat. Opnieuw helemaal gratis, warm aanbevolen, en deze keer geen aanmelding vereist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: