Psallentes

Psallentes

You can scroll the shelf using and keys

21•09•2014 Sint-Truiden [B] Psallentes @ Canto Aperto

19 September 2014

Transfiguratio uit B-Tc A 58 Psallentes Hendrik Vanden Abeele

[NL] Dit weekend in Sint-Truiden: het Canto Aperto festival! Psallentes zingt het slotconcert, met muziek uit een Doorniks handschrift van de vijftiende/zestiende eeuw. Thema: de gedaanteverwisseling, ofte Transfiguratio! Meer info hier.

De Doornikse broederschap rond het feest van de Transfiguratie (6 augustus) werd opgericht voor 1445. Het manuscript B-Tc A 58 dat muziek voor dit feest bevat, kende een bewogen geschiedenis. Het werd samengesteld in de vijftiende eeuw, en kende aanvullingen tot in 1602. De broederschap werd omstreeks 1763 opgeheven. Het manuscript bleef bewaard en werd in 1934 beschreven maar kort na de tweede wereldoorlog werd het verloren gewaand. In 2006 kwam het bij toeval weer boven water.

Dit manuscript geeft een mooi beeld van de situatie van zowel gregoriaans als polyfonie in de vijftiende en zestiende eeuw. Van dit programma maakt Psallentes in september 2014 een cd voor Musique en Wallonie.

What do you think?

Please keep your comments polite and on-topic.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s