20&21•09•2014 Sint-Truiden [B] Psallentes meezingworkshop

Psallentes Canto Aperto Sint-Truiden 2014

[NL] Voor deze workshop zijn wel nog plaatsen beschikbaar! Inschrijven via Musica.

De workshop met code BCT A 58 is een meezingworkshop zoals dat bij Psallentes stilaan een traditie aan het worden is. In twee halve dagen werken we aan een vastomlijnd programma, dat in dit geval te Sint-Truiden, op het Canto Aperto festival resulteert in een concert van Psallentes waaraan workshopdeelnemers hun steentje bijdragen.

De code? Dat moet een afkorting zijn van Belgique, Cathédrale de Tournai, en dan het nummer van het manuscript waar dit project rond draait. Het is een manuscript dat dateert uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, maar er zijn nog aanvullingen gebeurd tot in het begin van de zeventiende eeuw. Een boeiend manuscript dat licht werpt op een stukje liturgische ontwikkeling, en dat zowel gregoriaans als polyfonie uit de Renaissance laat zien. Alles draait rond de Transfiguratie, een relatief jong feest in de Christelijke kerk, pas universeel geworden in 1457. Voor dat feest bevat dit manuscript de gepaste en toegespitste liturgie.

Omdat Canto Aperto een gregoriaans festival is, zal ook het gregoriaans uit dit handschrift het grootste deel van onze aandacht opeisen. De typische zwarte kwadraatneumnotatie bevat in dit geval een aantal suggesties van ritmische uitvoering, waarmee we kunnen experimenteren. Enkele gezangen staan in regelrechte cantus fractus, waarbij het ritme (bijna) ondubbelzinnig vastligt. En als we goed voortmaken, dan komen zeker nog wel aan wat polyfonie uit het handschrift toe. Die meerstemmigheid is van een anonieme hand, mogelijk gaat het om muziek van Antoine de Févin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: