30•06•2013 Dag Oude Muziek: Servaas! by Zefiro Torna & Psallentes

Zefiro Torna & Psallentes te Maastricht

Luister naar Servaas 5B

Sinte peter daer tot hoem quam

Alsen god daer hadde gesant.

Hij hoeffen opp mitter hant

Ende sprack hoem vriendeliken toe:

„Broeder Seruacius en doe

Deser beden nyet meer;

Du moedes mich alte seer.

Wat clopstu aen die verslaghen doere?

Eynen slotel gaf hi hem in die hant

Van syluer die seltsem was.

Hij gaff hem die selue gewalt

Die hem god hadde ghegeuen

Ouer die dode ende ouer die leuen.

(Hendrik Van Veldeke, Servaaslegende)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: